Markanvisning

Antaget av Kommunfullmäktige den 24 juni 2019, § 144.

En kommun måste enligt lag ha fastställda riktlinjer för hur markanvisning ska gå till. En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre eller entreprenör som ger ett slags ensamrätt att under en begränsad tid förhandla med kommunen om att få köpa kommunal mark för att till exempel bygga nya bostäder eller exploatera på annat sätt.

I Arvika kommun har man olika riktlinjer för de kommunala markanvisningarna, beroende på om det gäller att bygga bostäder eller om det gäller mark för verksamheter som industri, handel eller kontor.

Handlar det om någon intressent som kommer med en unik idé kan markanvisningen göras genom en direktanvisning, ibland görs markanvisning genom att byggherrar får komma in med anbud och ibland kan det också bli en anbudstävling.

Med de framtagna riktlinjerna blir det tydligare hur markanvisningen går till och vad kunderna kan förvänta sig av kommunen vad gäller handläggning och beslut.


Riktlinjer för markanvisning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
  • 19. Samhällsbyggnad
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Jenny Wärnevall
  • Mark- och exploateringsingenjör
  • Tfn 0570-817 60