Kulturmiljöprogram

Antaget av Kommunfullmäktige den 25 januari 2021, § 5.


Kulturmiljöprogrammet omfattar Arvikas centrala delar.

Kulturmiljöprogrammet är ett stöd i kommunens arbete med kulturhistoriska byggnader och miljöer. Det är ett kunskapsunderlag vid framförallt bygglov och samhällsplanering, men även vid risk- och sårbarhetsanalyser, vid utveckling av centrum samt vid drift och investeringar i kommunens fastigheter.

Kulturmiljöprogrammet ger samtidigt privata fastighetsägare och allmänhet kunskaper som ökar förståelsen för att kulturhistoriska byggnader och miljöer är en del av det allmänna intresset och ofta besitter viktiga kvaliteter för det offentliga rummet.

Programmet bidrar till att stärka Arvikas identitet genom att förmedla kunskaper om varför det ser ut som det gör och vad som är karaktäristiskt för just Arvikas stadskärna, en identitet som går att bygga vidare på och förstärka.


Kulturmiljöprogram del 1 Pdf, 25 MB, öppnas i nytt fönster. (25 MB)

Kulturmiljöprogram del 2 Pdf, 65 MB, öppnas i nytt fönster. (65 MB)

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-02-24
Kontakta oss
  • 19. Samhällsbyggnad
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Ida Svensson
  • Samhällsbyggnadschef
  • Tfn 0570-818 51