Krisberedskap, civilt försvar mm

Antagen av Kommunfullmäktige den 16 december 2019, § 258.


"Program för krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och informationssäkerhet 2019-2022" beskriver hur kommunen arbetar för att leva upp till rådande överenskommelser och lagstiftningar, samt vilka ambitioner som finns under mandatperioden.

Styrdokumentets syfte är att beskriva kommunens övergripande inriktning och prioriteringar för arbetet med krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och informationssäkerhet under perioden 2019-2022. Det syftar även till att utveckla den kommunala styrningen av arbetet så att det i större utsträckning involverar styrelse, nämnder och bolag.


Program för krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd samt informationssäkerhet 2019-2022 Pdf, 606 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
  • 156. Räddningstjänst
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Kopparv 1

  • Ida Andersson
  • Säkerhetssamordnare
  • Tfn 0570-814 77