Kostpolicy för skola och förskola

 • Antagen av Kommunstyrelsen den 9 maj 2005, § 68.
  Senast ändrad av Kommunstyrelsen den 4 december 2017, § 229.

  En stor del av vår ohälsa beror på hur vi lever. En viktig förutsättning för en god hälsa är bra matvanor. Därför är det viktigt att maten håller en bra kvalitet i såväl hemmet som vid måltider inom förskolan och skolan.

  I Arvika kommun serveras cirka 6 000 måltider per dag. Skolan har en enastående möjlighet att på ett positivt och naturligt sätt främja bra matvanor hos våra barn. Hem och familj har naturligtvis det grundläggande ansvaret för deras matvanor, men eftersom de flesta barn äter många av sina måltider utanför hemmet har andra vuxna än föräldrarna inflytande över deras matvanor. En bra måltidsverksamhet inom förskolan och skolan är av stor betydelse för att främja den nationella folkhälsan.

  Arvika kommuns kostpolicy för skola och förskola syftar till:

 • Att det genom ett politiskt förankrat program ska finnas en enhetlig syn när det gäller mat inom förskola och skola. Policyn ska vara ett stöd för såväl politiker som personal, elever och föräldrar/vårdnadshavare.
 • Att klargöra rättigheter och ansvar kring måltids- och kostfrågor.
 • Att för tydliga vilka krav och förväntningar som kan ställas.
 • Att erbjuda likvärdiga måltider vad gäller innehåll och omfattning.

Kostpolicy för skola och förskola Pdf, 953 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
 • 3. Kostavdelning
 • 671 81 Arvika

 • Conny Room
 • Enhetschef
 • Tfn 0570-827 79