IT-säkerhetspolicy

Antagen av Kommunstyrelsen den 15 mars 2010, § 51.

Informationssäkerhet är en del i organisationens lednings- och kvalitetsprocess som ska bidra till att hantering av information sker på avsett sätt och med avsedd säkerhet.

Syftet med denna policy är att förebygga, förbereda, förhindra, upptäcka, hantera och ingripa så att vår information inte hanteras felaktigt i det dagliga arbetet och vid störningar av olika slag.

IT-säkerhetspolicy Pdf, 281 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
  • 8. IT-funktionen
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Göran Andersson
  • IT-chef
  • Tfn 0570-816 32