Bostadsförsörjningsprogram

Antaget av Kommunfullmäktige den 25 mars 2019, § 64.

Bostadsförsörjningsprogrammet har tagits fram som ett verktyg för en långsiktig utveckling och planering av bostäder i kommunen. Planeringen ska ske i balans mellan bostadsproduktion och kommunens ekonomiska möjligheter att upprätta nödvändig infrastruktur.

I programmet har även mål och riktlinjer tagits fram, i enlighet med SFS 2013:866 lag om ändring i lagen (2000:1 383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Målen handlar om att göra Arvika kommun till en attraktivare kommun. Utöver målen finns riktlinjer som ska vara vägledande när det gäller vilka projekt samt vilka boendeformer som påbörjas i kommunen.

Bostadsförsörjningsprogram Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16