Lyssna på sidan Lyssna

Handlingsplan våldsbejakande extremism

Antaget av Kommunfullmäktige den 29 januari 2018, § 10

I en demokrati har alla rätt att uttrycka sina politiska åsikter, även sådana som kan uppfattas som obekväma. Politiska handlingar som står i strid med demokratins grundläggande spelregler kan dock aldrig accepteras. Det är därför viktigt att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Ett öppet och demokratiskt samhälle kan aldrig göra sig helt osårbart för våldsbejakande extremism. I olika sammanhang och under olika omständigheter kommer individer att lockas att ta till våld eller att bryta mot lagen för att försöka uppnå förändringar i samhället. Det kan till exempel röra sig om att hindra andras demonstrations- och åsiktsfrihet, hot och våld mot meningsmotståndare eller hets mot folkgrupp.

Arvika kommun har en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Syftet med handlingsplanen är:

 • att öka kunskapen om begreppet våldsbejakande extremism
 • att tydliggöra ansvarsfördelningen för att klargöra vem som gör vad
 • att visa på vikten av att agera och reagera tidigt
 • att ge redskap som ökar individens möjlighet att själv påverka
 • utvecklingen

Handlingsplan våldsbejakande extremismPDF

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-03-12
Kontakta oss
 • 156. Räddningstjänst
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Kopparv 1

 • Mattias Larsson
 • Räddningschef
 • Tfn 0570-826 28