Skadeförebyggande insatser och räddningstjänst

Antaget av Kommunfullmäktige den 26 januari 2009, § 5
Senast ändrade av Kommunfullmäktige den 14 december 2015, § 311

För att skydda alla oss som bor eller vistas kommunen har ett handlingsprogram tagits fram för att fungera som ett mål- och styrdokument för den skadeförebyggande och skadeavhjälpande verksamhet som räddningstjänsten bedriver.

Handlingsprogrammet skall även användas för att informera kommunens invånare, samverkande myndigheter och organisationer om de risker som finns. Handlingsprogrammet redovisar även den skadeavhjälpande verksamhetens organisation och förmåga att avhjälpa olyckor samt vilka mål som finns antagna för verksamheten.

Underlaget för handlingsprogrammet för räddningstjänst är hämtat ur kommunens risk- och sårbarhetsanalys för fredsolyckor. För planering av verksamheten under höjd beredskap används Länsstyrelsens underlag för planering av civilt försvar.

Handlingsprogrammet för den skadeförebyggande verksamheten, vilken bygger på en säker och trygg kommun, finns redovisad under kapitel 1 medan den skadeavhjälpande verksamheten finns redovisad under kapitel 2.

 

Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst Pdf, 389 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
  • 156. Räddningstjänst
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Kopparv 1

  • Mattias Larsson
  • Räddningschef
  • Tfn 0570-826 28