Parkeringsriktlinjer

Antagna av Kommunstyrelsen den 14 januari 2019, § 9

Parkeringsriktlinjerna ska underlätta vid framtagandet av detaljplaner och handläggning av bygglov. De ska tillämpas vid nybyggnad, ombyggnad och vid ändrad användning av befintlig funktion. Riktlinjerna är vägledande för att beräkna vilken efterfrågan på parkeringar som ska tillgodoses av fastighetsägaren eller byggherren. Grundprincipen är att parkeringsbehovet ska lösas inom den egna fastigheten.

Parkeringsriktlinjer Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
  • 19. Samhällsbyggnad
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Jenny Bollner
  • Planarkitekt
  • Tfn 0570-828 47
Mer information