Miljöstrategi

Antagen av Kommunfullmäktige den 27 april 2015, § 72.

Genom att arbeta enligt miljöstrategin ska Arvika kommun bidra till en förbättring av miljön och att de nationella miljömålen, liksom Värmlandsstrategins miljörelaterade mål, kan uppnås. Miljöstrategin ger en övergripande vägledning till de olika verksamheterna i miljöarbetet genom att visa vilka fokusområden som kommunen prioriterar samt genom att ge exempel på hur verksamheterna kan arbeta för att genomföra förbättringar inom respektive fokusområde. Miljöstrategin innehåller sex olika fokusområden och fem energimål.


Miljöstrategi för Arvika kommun Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
  • 19. Samhällsbyggnad
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Bertil Ahlin
  • Miljöutvecklare
  • Tfn 0570-819 86