Lyssna på sidan Lyssna

E-cigaretter, påfyllningsbehållare

Antaget av Kommunledningsutskottet den 4 september 2017, KLU § 127. 


Från och med 1 juli 2017 omfattas elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare med nikotin av ny lagstiftning.

Kommunen ska utöva tillsyn på försäljningsställen över anmälan om försäljning, produktkrav om innehåll och utformning, informationsblad, innehållsdeklaration och hälsovarning, produktpresentation samt rapportering av försäljningsvolym. Tillsammans med polismyndigheten ska kommunen utöva tillsyn när det gäller åldergräns och egenkontroll. Kommunen ska årligen från försäljningsställen hämta in uppgifter om försäljningsvolymer med mera samt utöva den tillsyn som lagen (2017:425) anger.

Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin kan göras via kommunens hemsida eller via portalen isamverkan.se.

Kommunledningsutskottet beslutar att handläggning och tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin enligt Lag 2017:425 hanteras av Tillsynsenheten. Rutiner för handläggning och tillsyn upprättas samt förslag till delegeringsordning.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-09-30
Kontakta oss
  • 9. Tillståndsenheten
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Jessica Ekenbäck
  • Alkohol- och tobakshandläggare
  • Tfn 0570-814 40