Författningssamling

Kommunens författningssamling är riktlinjer som är framtagna och beslutade av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige - ett regelverk för hur kommunen ska arbeta. Författningssamlingen innehåller bestämmelser och interna riktlinjer, reglementen och bolagsordningar samt taxor. I materialet ingår kommunala policies och program.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-08-06