Planer och styrdokument

Vy över Kattviken

Arvika kommuns verksamhet styrs inte bara av nationellt beslutade lagar och rekommendationer. Det finns också en mängd lokalt antagna styrdokument - riktlinjer, policydokument, måldokument och annat - som reglerar verksamheten. Vissa av styrdokumenten rör det inre arbetet i kommunens organisationen eller hur de politiska organen ska arbeta, medan andra i hög grad påverkar kommuninvånaren.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-04