Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2024

Artikeln publicerades 19 januari 2024

Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 29 januari kl 18.00 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen. Handlingar finns hos Kanslifunktionen, stadshuset. Kungörelsen/ärendelistan samt handlingar till sammanträdet finns även på webbplatsen.

Det hålls en allmänpolitiskdebatt inför budgetarbetet klockan 14.00. Det ordinarie Kommunfullmäktigesammanträdet börjar klockan 18.00 med ärendet Allmänhetens frågestund.

Som folkbokförd kommuninvånare har du möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet under den allmänna frågestunden i anslutning till sammanträdet. Du kan också ställa dina frågor via brev, 9. Arvika kommunfullmäktige, 671 81 Arvika eller e-post arvika.kommun@arvika.se - kom ihåg att lämna namn och adress.

Hjälpte informationen på sidan dig?