Kungörelse, underrättelse inför antagande av detaljplan Fälgkorset 2 m.fl.

Artikeln publicerades 8 maj 2024

Detaljplan för fastigheten Fälgkorset 2 m.fl. föreslås antas av Kommunfullmäktige i juni 2024.

Föreslagna antagandehandlingar finns tillgängliga på Arvika kommuns webbplats www.arvika.se/planutstallning

Hjälpte informationen på sidan dig?