Kungörelse, samråd detaljplan för fastigheten Bromsen 10

Artikeln publicerades 14 september 2023

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för fastigheten Bromsen 10. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Handlingar finns i stadshusets entré samt på kommunens webbplats www.arvika.se/planutstallning.
Handlingarna finns utställda under tiden 14 september till och med 6 oktober.

Ett samrådsmöte kommer hållas den 25 september, mer info på finns på webbplatsen.

Synpunkter på samrådsförslaget kan lämnas skriftligen senast 6 oktober till; Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på Arvika kommuns webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?