Kungörelse, granskning för ny översiktsplan för Arvika kommun

Artikeln publicerades 22 juni 2023

Arvika kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för HELA Arvika kommun och befinner sig just nu i fasen granskning. Granskningen pågår mellan den 22 juni och 30 september 2023.

Bedömning av betydande miljöpåverkan
Översiktsplanen bedöms kunna medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i 6 kap 3 § Miljöbalken. En hållbarhetsbedömning har därför tagits fram.

Ta del av planförslaget
Översiktsplanen, samrådsredogörelsen och tillhörande underlag finns i huvudsak presenterat i digital format i en StoryMap och hittas via länk på kommunens webbplats arvika.se/op. I stadshusets foaljé och på biblioteket i Arvika kommer utskrivna versioner av översiktsplanen och tillhörande dokument att finnas tillgängliga.

Så här gör du för att kunna lämna synpunkter
Synpunkter på planförslaget lämnas via:

  • StoryMap: följ instruktionerna i verktyget.
  • E-post: plan@arvika.se med ämnesrad "ÖP-granskning"
  • Brev: Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika. Märk brevet med "ÖP-granskning".

Sista svarsdagen är 30 september 2023.

Text

Hjälpte informationen på sidan dig?