Kungörelse, granskning detaljplan för fastigheterna Silon 6 och 7

Artikeln publicerades 15 november 2023

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för fastigheterna Silon 6 och 7. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Handlingar finns i stadshusets entré samt på kommunens webbplats www.arvika.se/planutstallning.
Handlingarna finns utställda mellan den 16 november – 7 december 2023.

Synpunkter på granskningsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 7 december 2023 till; Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på Arvika kommuns webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?