Kungörelse, granskning detaljplan för Fälgkorset 2 m.fl.

Artikeln publicerades 7 februari 2024

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för Fälgkorset 2 m.fl. Planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Planområdet ligger i Gateområdet ca tre km öster om centrala Arvika. Området är sedan tidigare detaljplanelagt för bilservice, småindustri, handel (ej livsmedel) samt natur. Man önskar nu ta fram en ny detaljplan för att kunna möjliggöra en livsmedelsbutik.

Handlingar finns i stadshusets entré samt på kommunens webbplats www.arvika.se/planutstallning
Handlingarna finns utställda den 8 februari till 29 februari 2024.

Synpunkter på granskningsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 29 februari 2024 till; Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på Arvika kommuns webbplats. Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Hjälpte informationen på sidan dig?