Kungörelse fordonsflyttning

Artikeln publicerades 16 augusti 2023

Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.

Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnadsfunktionen, tfn 0570-817 60.

Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.

Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.

Har fordonet inte avhämtats senast den 17 november 2023, av den som var registrerad ägare 2023-08-16, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.

Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
FRE652 - Fältgatan/Hamngatan

Hjälpte informationen på sidan dig?