Kungörelse, Bygglovsansökan ARVIKA-VIK 2:14

Artikeln publicerades 31 maj 2024

En ansökan om bygglov på fastigheten ARVIKA-VIK 2:14 har inkommit till Myndighetsnämnden. Man ansöker om att anlägga fyra fotbollsplaner i anslutning till befintliga fotbollsplaner vid Solviksvallen. Ansökningshandlingar finns tillgängliga hos Bygglovsavdelningen.

Om du har något att erinra mot åtgärden ber vi att du skickar in dina synpunkter till Bygglovsavdelningen senast den 28 juni 2024.

Bygglovsavdelningen
Besöksadress: Stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika
Postadress: 19. Bygglov, Östra Esplanaden 5, 671 81 Arvika
E-post: bygglov@arvika.se

Hjälpte informationen på sidan dig?