Justerat protokoll från Utskottet vård och omsorgs sammanträde den 26 april 2024

Artikeln publicerades 6 maj 2024

Utskottet vård och omsorgs protokoll från sammanträdet den 26 april är justerat och anslås under perioden 6-28 maj 2024.

Hjälpte informationen på sidan dig?