Justerat protokoll från Utskottet vård och omsorgs sammanträde den 24 maj 2024

Artikeln publicerades 29 maj 2024

Utskottet vård och omsorgs protokoll från sammanträdet den 24 maj är justerat och anslås under perioden 29 maj - 20 juni 2024.

Hjälpte informationen på sidan dig?