Justerat protokoll från Socialnämndens sammanträde den 7 februari 2024

Artikeln publicerades 7 februari 2024

Socialnämndens protokoll, § 23, från sammanträdet den 7 februari är justerat och anslås under perioden 7-29 februari 2024.

Protokollet, § 23, finns att ta del av på Arvika kommuns kansli.

Hjälpte informationen på sidan dig?