Justerat protokoll från Socialnämndens sammanträde den 15 november 2023

Artikeln publicerades 21 november 2023

Socialnämndens protokoll, § 252, från sammanträdet den 15 november är justerat och anslås under perioden 21 november - 13 december 2023.

Protokollet, § 252, finns att ta del av på Arvika kommuns kansli.

Hjälpte informationen på sidan dig?