Justerat protokoll från Drifts- och servicenämndens sammanträde den 24 maj 2024

Artikeln publicerades 28 maj 2024

Drifts- och servicenämndens protokoll från sammanträdet den 24 maj är justerat och anslås under perioden 28 maj - 19 juni 2024.

Protokollet finns att läsa på Kommunledningsstabens kansli.

Hjälpte informationen på sidan dig?