Justerat protokoll från Drift- och servicenämndens sammanträde den 26 maj 2023

Artikeln publicerades 26 maj 2023

Drift- och servicenämndens protokoll från sammanträdet den 26 maj är justerat och anslås under perioden 26 maj-17 juni 2023

Protokollet finns att läsa på Kommunledningsstabens kansli

Hjälpte informationen på sidan dig?