Sammanträdestider

Januari - juni 2020

Politiskt organ

Kl

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Kommunfullmäktige

19.00

27

24

30

27

25

29

Framtidsgrupp

15.00Kommunstyrelsen

13.00

13

10

16

14

11

15

Utskottet för vård och omsorg

13.15

23

27

26

23

28

18

Utskottet för lärande och stöd

9.00

8, 22

5, 19

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10, 24

Kommunledningsutskottet

8.30

13, 27

10, 24

9, 23

6, 20

4, 18

1, 15

Myndighetsnämnden

14.15

14

11

10

7

12

9

Arvika-Eda överförmyndarnämnd

8.30

15, 22

19

18


22

20

17

Namnberedningen

15.00

8

5

4

8

6

10

Kommunala handikapprådet

10.00


13


16


4

Kommunala pensionärsrådet

13.30


13


16


4

Stiftelsen Glaskogen

9.00Stiftelsen Glaskogens au

9.00Arvika Fastighets AB

8.00


26

25


27


Arvika Teknik AB/Arvika
Fjärrvärme AB/Arvika Kraft AB

8.00


25

24


26


Arvika Kommunnät AB19

25


20


Teknik i Väst AB

8.30


28

27


29


Budgetberedningen

13.00
Juli - december 2020

Politiskt organ

Kl

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

19.00


31

28

26

30

14

Framtidsgrupp

15.00Kommunstyrelsen

13.00


17

14

12

16

14

Utskottet för vård och omsorg

13.15


27

24

22

26

17

Utskottet för lärande och stöd

9.00

8 (Prel)

5, 19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

9, (Prel 28 el 30)

Kommunledningsutskottet

8.30


3, 17, 31

14, 28

12, 26

9, 23

7

Myndighetsnämnden

14.15


11

8

6

10

8

Arvika-Eda överförmyndarnämnd

8.30


19

23


21

25


Namnberedningen

15.009

7

11

2

Kommunala handikapprådet

10.00


13


15


3

Kommunala pensionärsrådet

13.30


13


15


3

Stiftelsen Glaskogen

9.00Stiftelsen Glaskogens au

9.00Arvika Fastighets AB

8.0023

28


9

Arvika Teknik AB/Arvika
Fjärrvärme AB/Arvika Kraft AB

8.0029

27


8

Arvika Kommunnät AB26

23

28


9

Teknik i Väst AB

8.3025

30


11

Budgetberedningen

13.00
Sidansvarig:

Pernilla Johansson

Sidan uppdaterad: 2020-08-05