Sammanträdestider

Schema Pdf, 35 kB, öppnas i nytt fönster. för senaste dag för inlämning av handlingar till de olika sammanträdestillfällena finns att hämta som en pdf-fil.

Januari - juni 2022

Sammanträdestoder januari-juni

Politiskt organ

Kl

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Kommunfullmäktige

18.00

31

28

28

25

30

27

Framtidsgrupp

15.00Kommunstyrelsen

13.00

18

15

15

12

17

14

Utskottet för vård och omsorg

13.00

20

24

24

21

19

16

Utskottet för lärande och stöd

13.00

12, 26

9, 23

9, 23

6, 20

4, 18

1, 15, 29

Kommunledningsutskottet

8.30

11, 25,

8, 22

7 (må), 22

4 (må), 26

9 (må), 24

7, 21

Myndighetsnämnden

14.15

18

8

8

12

10

7

Arvika-Eda överförmyndarnämnd

9.00

19

16

16

20

18 (i Eda kommun)

15

Namnberedningen

13.30

19

16

16

13

11

15

Kommunala handikapprådet

13.30


10


14


2

Kommunala pensionärsrådet

10.00


10


14


2

Stiftelsen Glaskogen

9.00Stiftelsen Glaskogens au

9.00Arvika Fastighets AB

8.30


17

17


25


Arvika Teknik AB/Arvika
Fjärrvärme AB/Arvika Kraft AB

8.30


23

16


24


Arvika Kommunnät AB

10.00


24

17


19


Teknik i Väst AB

13.00


23

16


24


Budgetberedningen

13.00
Juli - december 2022

Sammanträdestider juli-december

Politiskt organ

Kl

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

18.00


29

26

31

28

12

Framtidsgrupp

15.00Kommunstyrelsen

13.00


16

13

18

15

6

Utskottet för vård och omsorg

13.00


25

22

27

24

15

Utskottet för lärande och stöd

13.00

13 (prel)

10, 24

7, 21

5, 19

2, 16, 30

14, (21 prel)

Kommunledningsutskottet

8.30


9, 30

20

4, 25 (må)

8, 21

12 (må)

Myndighetsnämnden

14.15


9

20

18

8

13

Arvika-Eda överförmyndarnämnd

9.00


17

21

19 (i Eda kommun)

23


Namnberedningen

13.30


17

14

12

9

14

Kommunala handikapprådet

13.30


11


13


1

Kommunala pensionärsrådet

10.00


11


13


1

Stiftelsen Glaskogen

9.00Stiftelsen Glaskogens au

9.00Arvika Fastighets AB

8.3029


3

16

Arvika Teknik AB/Arvika
Fjärrvärme AB/Arvika Kraft AB

8.3021

26

23

14

Arvika Kommunnät AB

10.0022

27

24

15

Teknik i Väst AB

13.0021

26

23

14

Budgetberedningen

13.00
Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-11