Lyssna på sidan Lyssna

Sammanträdestider

Januari-juni 2018


Politiskt organ

Kl

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Kommunfullmäktige

19.00

29

26

26

23

28

25

Framtidsgrupp

15.00
 Kommunstyrelsen

13.00

15

12

12

9

14

11

Utskottet för vård och omsorg

13.15

18

15

15

19

17

14

Utskottet för lärande och stöd

13.00

10, 24

7, 21

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

Kommunledningsutskottet

8.30

8, 23

5, 19

5, 19

3, 16, 30

14, 28

11, 25

Myndighetsnämnden

14.15

16

13

13

10

15

12

Namnberedningen

15.00

11

8

8

12

17

7

Kommunala handikapprådet

10.00


22


26


14

Kommunala pensionärsrådet

13.30


22


26


14

Stiftelsen Glaskogen

9.00


 

227

Stiftelsen Glaskogens au

9.00


 

1


17

 

Arvika Fastighets AB

8.00


21

28


30


Arvika Teknik AB/Arvika
Fjärrvärme AB/Arvika Kraft AB

8.00


20

27


29


Budgetberedningen

13.00


 

 

 

 

 

 

Juli-december 2018


Politiskt organ

Kl

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

19.00


27

24

29

26

17

Framtidsgrupp

15.00


 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen

13.00


13

10

8

12

3

Utskottet för vård och omsorg

13.15


16

20

18

15

13

Utskottet för lärande och stöd

13.00

11 (prel)

8, 22

5, 19

3, 17, 31

14, 28

12, 27 (prel)

Kommunledningsutskottet

8.30


6, 20

3, 17

1, 15, 29

12, 26

10

Myndighetsnämnden

14.15


14

11

9

13

11

Namnberedningen

15.006

11

8

6

Kommunala handikapprådet

10.00


23


25


6

Kommunala pensionärsrådet

13.30


23


25


6

Stiftelsen Glaskogen

9.00


 

 

 


6

Stiftelsen Glaskogens au

9.00


 

 

 

15

 

Arvika Fastighets AB

8.005, 26


21

12

Arvika Teknik AB/Arvika
Fjärrvärme AB/Arvika Kraft AB

8.00

 

21

25

30


11

Budgetberedningen

13.00


 

 

 

 

 

 

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-08-09