Lyssna på sidan Lyssna

Sammanträdestider

Januari-juni 2019

Politiskt organ

Kl

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Kommunfullmäktige

19.00

28

25

25

29

27

24

Framtidsgrupp

15.00Kommunstyrelsen

9.00

14

11

11

8

13

13

Utskottet för vård och omsorg

13.15

24

21

21

25

23

13

Utskottet för lärande och stöd

9.00

9, 23

6, 20

6, 20

3, 17

2, 15, 29

12, 26

Kommunledningsutskottet

8.30

7, 21

4, 18

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10, 24

Myndighetsnämnden

14.15

15

12

12

9

14

11

Arvika-Eda överförmyndarnämnd

8.30

23

20

20

24

22

19

Namnberedningen

15.00

9

6

6

10

15

12

Kommunala handikapprådet

10.00


14


18


11

Kommunala pensionärsrådet

13.30


14


18


11

Stiftelsen Glaskogen

9.00284

Stiftelsen Glaskogens au

9.007


16


Arvika Fastighets AB

8.00


20

27


29


Arvika Teknik AB/Arvika
Fjärrvärme AB/Arvika Kraft AB

8.00


19

26


28


Arvika Kommunnät AB
Teknik i Väst AB19

18


24


Budgetberedningen

13.00
Juli-december 2019

Politiskt organ

Kl

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

19.00


26

30

28

25

16

Framtidsgrupp

15.00Kommunstyrelsen

13.00


12

9

14

11

2

Utskottet för vård och omsorg

13.15


22

26

24

14

12

Utskottet för lärande och stöd

9.00

10 (Prel)

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

11, 27

Kommunledningsutskottet

8.30


19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

9

Myndighetsnämnden

14.15


13

10

8

12

10

Arvika-Eda överförmyndarnämnd

8.30


21

18

23

20


Namnberedningen

15.004

9

6

4

Kommunala handikapprådet

10.00


15


24


16

Kommunala pensionärsrådet

13.30


15


24


16

Stiftelsen Glaskogen

9.00


5

Stiftelsen Glaskogens au

9.00

14


Arvika Fastighets AB

8.00


21

25

23


11

Arvika Teknik AB/Arvika
Fjärrvärme AB/Arvika Kraft AB

8.00


20

24

22


10

Arvika Kommunnät AB

1324

29


3

Teknik i Väst AB20

19

24


9

Budgetberedningen

13.00
Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-10-02