Protokoll Arvika Elnät AB

Här hittar du protokoll från styrelsens sammanträden.

Nya protokoll från Arvika Elnät AB läggs ut så snart de justerats och förberetts för publicering. Protokollen finns tillgängliga via webbplatsen i fem år. Kontakta gärna mötessekreteraren om du har frågor eller saknar något protokoll.

Arvika Elnät AB ersatte det tidigare bolaget Arvika Teknik AB den 1 januari 2024. Protokoll från Arvika Tekniks sammanträden hittar du nedan.

Hjälpte informationen på sidan dig?