Protokoll

Nya protokoll läggs ut så snart de justerats och förberetts för publicering. Kontakta gärna respektive nämnds eller utskotts mötessekreterare om du har frågor eller saknar något protokoll - kontaktuppgifter finns på respektive sida.

Protokoll från de tidigare utskotten Kommunstyrelsens allmänna utskott samt Kommunstyrelsens utskott för samhällsbyggnad, miljö och service (nedlagda i samband med organisationsförändringen 1 januari 2011) finns under rubriken "Protokoll nedlagda utskott"

Sidansvarig:

Erika Norqvist

Sidan uppdaterad: 2020-02-05
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5
  • Tfn 0570-816 00 vx