Protokoll

Nya protokoll läggs ut så snart de justerats och förberetts för publicering. Protokollen finns tillgängliga via webbplatsen i fem år. Kontakta gärna respektive nämnds eller utskotts mötessekreterare om du har frågor eller saknar något protokoll - kontaktuppgifter finns på respektive sida.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-07
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5
  • Tfn 0570-816 00 vx