Kallelse Teknik i Väst AB

Datum: Onsdag den 16 mars kl. 13:00
Plats: Kongvinger, Arvika Stadshus

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
TiVAB/2022:4

4
VD-rapport
TiVAB/2022:6

5
Årsredovisning 2021
TiVAB/2022:16

6
Ändamålsenlig verksamhet 2021
TiVAB/2022:17

7
Genomförda effektiviseringar
TiVAB/2022:18

8
Reviderad investeringsplan 2022
TiVAB/2022:19

9
Internkontrollplan 2022
TiVAB/2022:20

10
Aktuella frågor
TiVAB/2022:7

11
Övriga frågor
TiVAB/2022:5

12
Nästa styrelsemöte


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-03-09
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Lara Rhöse
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27