Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 9 oktober  2018  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Föredragningslista 

1
Delårsbokslut T2 Myndighetsnämnden
MN 2018/137-042

2
Uppföljning av Myndighetsstabens tillsynsplan för intern kontroll till och med tertial 2 år 2018
MN 2018/138-100

3
Uppföljning av Myndighetsnämndens tillsynsplaner till och med augusti år 2018
MN 2018/139-100

4
Verksamhetsplan Myndighetstaben 2019-2021
MN 2018/140-042

5
Delegeringsordning för Myndighetsnämnden
MN 2018/141

6
Sammanträdestider för 2019
MN 2018/147

7
Västra Hungvik 1:40 Strandskyddsdispens
MN 2018/143

8
Sulvik 6:4 Strandskyddsdispens
MN 2018/144

9
Västra Hungvik 1:24 Strandskyddsdispens
MN 2018/145

10
Rackstad 2:172 Förhandsbesked enbostadshus
MN 2018/146

11
Västra Sund 2:83 Bygglov fritidshus
MN 2018/149

12
Grävlingen 2 Bygglov enbostadshus
MN 2018/150

13
Björnen 2 Bygglov enbostadshus
MN 2018/151

14 Bogen 1:63 Byggsanktionsavgift
MN 2018/148

15
Anmälningsärenden Miljöstaben 2018
MN 2018/15

16
Anmälan av delegationsbeslut Miljöstaben 2018
MN 2018/14

17
Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten
MN 2018/16

18
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
MN 2018/17-100

19
Anmälan av delegeringsbeslut Skorstensfejarmästaren
MN 2018/18-100


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-10-02
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27