Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 12 juni 2018  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Föredragningslista 


Föske 1:41 m fl, yttrande över tillståndsansökan för fortsatt och utökad bergtäkt 
MN 2018/97


Uppföljning av Myndighetsstabens tillsynsplan för intern kontroll till och med tertial 1 år 2018 
MN 2018/92-100


Uppföljning av Myndighetsnämndens tillsynsplaner till och med april år 2018 
MN 2018/93-100


Organisation dataskydd 
MN 2018/59


Delårsbokslut T1 Myndighetsnämnden 
MN 2018/94-042


Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Arvika kommun 
MN 2018/95


Västra Sälboda 1:2, Brättne 2:38 och 2:43 - rapportering av Huvudstudie Brättne bruk 
MN 2018/96

8 Klagomål på lågfrekvent och sirenliknande buller samt vibrationer 
MN 2018/75


Vägmästaren 13 Bygglov 
MN 2018/98

10 
Västra Sund 2:219 Strandskyddsdispens 
MN 2018/99

11 
Skog 1:30 Strandskyddsdispens 
MN 2018/100

12 
Östra Sund 2:39 Strandskyddsdispens 
MN 2018/101

13 
Bostadsanpassningsbidrag BAB17-057 
MN 2018/104

14 
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben 
MN 2018/14

15 
Anmälningsärenden Miljöstaben 2018 
MN 2018/15

16 
Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten 
MN 2018/16

17 
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten 
MN 2018/17-100

18 
Anmälan av delegeringsbeslut Skorstensfejarmästaren 
MN 2018/18-100

19 
Underrättelser Lantmäteriet 
MN 2018/19


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-06-05
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27