Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Tisdag den 9 augusti kl. 14:15

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus

Föredragningslista 

1
Dottevik 2:77 (Gärdet) transformatorstation bygglov
MN/2022:113

2
Arvika Kyrkby 4:5 strandskyddsdispens församlingshem
MN/2022:104

3
Långtradaren 8 bygglov tälthall
MN/2022:106

4
Vännerud 1:5 bygglov enbostadshus
MN/2022:107

5
Västra Sund 2:206 komplementbyggnad
strandskyddsdispens
MN/2022:105

6
Västra Knåll 1:95 Fritidshus strandskyddsdispens
MN/2022:108

7
Rackstad 2:47 bygglov enbostadshus
MN/2022:109

8
Västra Hungvik 1:12 Enbostadshus strandskyddsdispens
MN/2022:110

9
Edane 1:259 Friggebod strandskyddsdispens
MN/2022:111

10
Lastbilen 1 materialupplag strandskyddsdispens
MN/2022:112

11
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
MN/2022:4

12
Anmälan av delegationsbeslut Miljöstaben
MN/2022:1

13
Lantmäteriförrättningar
MN/2022:6

14
Anmälan av delegationsbeslut Bygglovsavdelningen
MN/2022:3


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-03
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Lara Rhöse
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27