Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 14 maj 2019  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Skive, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Föredragningslista 

1
Dirigenten 1, Rosendalsvägen 5 - föreläggande om åtgärder mot bristande boendemiljö, låg inomhustemperatur
MN 2019/66

2
Daldansen 12, Hörngatan 20 - föreläggande om åtgärder angående bristande inomhusmiljö
MN 2019/68

3
Rackstad 2:167, Rackstad Bil & Delar AB - yttrande över ansökan om auktorisation som bilskrotare.
MN 2019/70

4
Fiskevik 4:4 - beslut med anledning av återförvisat ärende avseende buller från väg 61
MN 2019/71

5
Björkenäs 1:69 Strandskyddsdispens
MN 2019/72

6
Älgå-Gränsjön 1:79 Strandskyddsdispen
MN 2019/73

7 Hungarsvik 1:213 Strandskyddsdispens
MN 2019/75

8 Västra Hungvik 1:104 Strandskyddsdispens
MN 2019/74

9
Speke 1:83 Förhandsbesked
MN 2019/76

10
Slommen 3 Bygglov
MN 2019/77

11
Ny Kyrkebol 1:30 Bygglov enbostadshus
MN 2019/78

12
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben 2019
MN 2019/7-100

13
Anmälningsärenden Miljöstaben 2019
MN 2019/8-100

14
Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten
MN 2019/9-100

15
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningsstjänsten
MN 2019/10-100

16
Anmälan av delegeringsbeslut Skorstensfejarmästaren
MN 2019/11-100

17
Underrättelser Lantmäteriet
MN 2019/12-100


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-05-08
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27