Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 12 mars 2019  kl 13.45
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Föredragningslista 

1
Verksamhetsberättelse 2018
MN 2019/16-042

2
Räddningstjänsten Årsuppföljning 2018
MN 2019/38-100

3
Räddningstjänsten tillsynsplan 2019
MN 2019/37-100

4
Rackstad 2:167, Rackstad Bil & Delar AB - remiss avseende ansökan om ändrat villkor för utsläpp av mineralolja från oljeavskiljare.
MN 2019/36

5
Lenungen 1:149 och 1:130, yttrande över tillståndsansökan för reparations- och förstärkningsåtgärder, Lenungshammars kraftverk
MN 2019/39


6
Arvika Prästgård 3:40 och 3:43 samt Arvika Kyrkby 4:1, 4:2, 4:4 och 4:5, yttrande över tillståndsansökan för anläggande och drift av anläggning för rening av fosfor
MN 2019/40

7
Skottpeng på mink
MN 2019/46

8
Mosterud 1:2 Strandskyddsdispens
MN 2019/48

9
Hillringsberg 1:25 Strandskyddsdispens
MN 2019/49

10
Västra Takene 1:71 Strandskyddsdispens
MN 2019/50

11
Allstakan 1:138 Strandskyddsdispens
MN 2019/51

12
Björkenäs 2:1 Förhandsbesked
MN 2019/52

13
Glava-Brandsbol 1:85 Förhandsbesked enbostadshus
MN 2019/44

14
Västra Hungvik 1:24 Förhandsbesked enbostadshus
MN 2019/47

15
Lerhol 1:300 Förhandsbesked enbostadshus
MN 2019/45

16
Björnen 3 Bygglov enbostadshus
MN 2019/42

17
Berg med Jösseforsen 1:82 Bygglov enbostadshus
MN 2019/43

18
Taggsvampen
MN 2019/41

19
Bostadsanpassningsbidrag BAB2017-064
MN 2019/53

20
Bostadsanpassningsbidrag BAB2017-063
MN 2019/54

21
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben 2019
MN 2019/7-100

22
Anmälningsärenden Miljöstaben 2019
MN 2019/8-100

23
Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten
MN 2019/9-100

24
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
MN 2019/10-100

25
Anmälan av delegeringsbeslut Skorstensfejarmästaren
MN 2019/11-100

26
Underrättelser Lantmäteriet
MN 2019/12-100


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-03-05
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27