Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 15 janurari 2019  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Föredragningslista 

1
Rackstad 2:30, MK Team Westom - föreläggande om försiktighetsåtgärder
MN 2018/175-100

2
Rackstad 2:166, Team Westom MC - föreläggande om försiktighetsåtgärder MN 2018/176-100

3
Rackstad 2:166 och Rackstad 2:154, Arvikaåkarnas Grus AB - anmälan om hantering av asfalt vid befintlig anläggning för återvinning av ickefarligt avfall MN 2018/190

4
Ansökan om tillstånd för avlivande av katt och för bekämpning av vissa fågelarter
MN 2018/189

5 Enskilda synpunkter på minimering av avfall som en miljövänligare hantering än återvinning
MN 2018/192

6
Gunnarskogs-Byn 1:93 Standskyddsdispns
MN 2019/3
7
Glava-Brandsbol 1:85 Strandskyddsdispens
MN 2019/4

8
Vägmästaren 12 Bygglov
MN 2019/1

9
Dottevik 2:87 Bygglov för enbostadshus
MN 2019/2

10
Västra Sund 2:237 Bygglov enbostadshus
MN 2019/5

11
Västra Sund 2:27 Bygglov fritidshus
MN 2019/6

12
Gälbgjutaren 5 Olovlig uppställning
MN 2018/188

13
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben 2019
MN 2019/7-100

14
Anmälningsärenden Miljöstaben 2019
MN 2019/8-100

15
Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten
MN 2019/9-100

16
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningsstjänsten
MN 2019/10-100

17
Anmälan av delegeringsbeslut Skorstensfejarmästaren
MN 2019/11-100

18
Underrättelser Lantmäteriet
MN 2019/12-100


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-01-15
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27