Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 12 november 2019  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Föredragningslista 

1
Verksamhetsplan 2020-2022, budget 2020
MN 2019/139-100

2
Sammanträdestider 2020
MN 2019/140-100

3
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
MN 2019/138

4
Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
MN 2019/148

5
Västra Sund 2:113 Strandskyddsdispens
MN 2019/150

6
Speke 1:33 Strandskyddsdispens
MN 2019/151

7
Norra Klässbol 1:146 Förhandsbesked enbostadshus
MN 2019/149

8
Stränghållaren 2 Bygglov
MN 2019/152

9
Lägret 3 Bygglov
MN 2019/153

10
Bostadsanpassning BAB19-062
MN 2019/154

11
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben 2019
MN 2019/7-100

12
Anmälningsärenden Miljöstaben 2019
MN 2019/8-100

13
Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten
MN 2019/9-100

14
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
MN 2019/10-100

15
Anmälan av delegeringsbeslut Skorstensfejarmästaren
MN 2019/11-100

16
Underrättelser Lantmäteriet
MN 2019/12-100


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-11-05
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27