Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 11 augusti 2020  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Föredragningslista 

1
Halvardsnäs 2:61 Strandskyddsdispens
MN 2020/108

2
Hillringsberg Strandskyddsdispens
MN 2020/102

3
Fjöle 3:117 Strandskyddsdispens
MN 2020/104

4
Älgå Stom 1:26 Strandskyddsdispens
MN 2020/105

5
Humslid 1:28 Förhandsbesked enbostadshus
MN 2020/103

6
Bälgen 8 Bygglov enbostadshus
MN 2020/106

7
Mosseberg 1:6 Bygglov omlastningshall
MN 2020/107

8
Anmälan av delegationsbeslut Miljöstaben 2020
MN 2020/1-100

9
Anmälan av anmälningsärenden Miljöstaben 2020
MN 2020/2-100

10
Anmälan av delegationsbeslut Bygglovenheten 2020
MN 2020/3-100

11
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
MN 2020/4-100

12
Anmälan av delegationsbeslut Skorstensfejarmästaren
MN 2020/5-100

13
Underrättelser Lantmäteriet
MN 2020/6-100


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-08-04
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27