Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 9 februari  kl 14.15
Plats: Digitalt sammanträdesrum Zoom, Sammanträdesrum Racken, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Föredragningslista 

1
Uppföljning internkontroll
MN 2020 MN/2021:15

2
Uppföljning tillsynsplaner 2020
MN/2021:16

3
Tillsynsplan räddningstjänsten 2021
MN/2021:17

4
Östra Hungvik 1,109, Strandskyddsdispens
MN/2021:18

5
Humlekil 2:33, Strandskyddsdispans
MN/2021:19

6
Gunnarskogs-byn 1:77, strandskyddsdispens
MN/2021:20

7 Speke 1:33, bygglov
MN/2021:21

8
BAB 2020-080
MN/2021:13

9
BAB 2020-081
MN/2021:22

10
Anmälan av delegationsbeslut Miljöstaben
MN/2021:1

11
Anmälan av anmälningsärenden Miljöstaben
MN/2021:2

12
Anmälan av delegationsbeslut Bygglovenheten
MN/2021:3


13
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
MN/2021:4

14
Anmälan av delegationsbeslut Skorstensfejarmästaren
MN/2021:5

15
Underrättelser Lantmäteriet
MN/2021:6Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-02-02
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27