Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 10 september 2019  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Ritz, Hamngatan 12, 671 81 Arvika

Föredragningslista 

1
Öjerud 1:28 - ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanordning (reningsverk)
MN 2019/118

2
Östra Sund 2:19, Ingesunds Folkhögskola - beslut om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
MN 2019/82

3
Tullen 3 Avsteg BBR
MN 2019/117

4
Älgå Stom 1:21 Strandskyddsdispens
MN 2019/120

5
Hillringsberg 1:25 Förhandsbesked
MN 2019/119

6
Björkenäs 1:69 Bygglov för fritidshus
MN 2019/122

7
Björnen 1 Bygglov enbostadshus
MN 2019/123

8
Björnen 4 Bygglov enbostadshus
MN 2019/124

9
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben 2019
MN 2019/7-100

10
Anmälningsärenden Miljöstaben 2019
MN 2019/8-100

11
Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten
MN 2019/9-100

12
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningsstjänsten
MN 2019/10-100

13
Anmälan av delegeringsbeslut Skorstensfejarmästaren
MN 2019/11-100

14
Underrättelser Lantmäteriet
MN 2019/12-100


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-09-03
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27