Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 19 oktober kl 14.15
Plats: Ritz, sammanträdesrum Konferens

Föredragningslista 

1
Delårsrapport 2021
MN/2021:146

2 Uppföljning tillsynsplaner T2
MN/2021:147

3
Uppföljning internkontroll T2
MN/2021:148

4
Taxa sotning- och brandskyddskontroll
MN/2021:150

5
Ansökan om strandskyddsdispens, Sandviken 1:40
MN/2021:159

6
Ansökan om strandskyddsdispens, Björkenäs 1:102
MN/2021:160

7
Ansökan om strandskyddsdispen, Brunsberg 1:11
MN/2021:161

8
Ansökan om strandskyddsdispens, Västra Sund 2:1
MN/2021:135

9
Ansökan om förhandsbesked, Västra Sund 2:14
MN/2021:157

10
Ansökan om förhandsbesked, Tobyn 1:70
MN/2021:140

11
Ansökan om bygglov, Garvaren 7
MN/2021:162

12
Ansökan om bygglov, Edane 1:317
MN/2021:158

13
Byggsanktionsavgift, Mosseberg 1:6
MN/2021:156

14
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben
MN/2021:1

15
Anmälan av anmälningsärenden Miljöstaben
MN/2021:2

16
Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovsavdelningen
MN/2021:3

17
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
MN/2021:4

18 Lantmäteriförrättningar
MN/2021:6

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-10-15
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27