Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg

Datum: Torsdagen den 23 januari 2020 kl 13.00.
Plats: Stadshuset, Skive

Föredragningslista

1
Verksamhetsuppföljning till och med december 2019
KS 2019/4-042

2
Information från verksamheten

3
Analys av Swecos utredning avseende särskilda boendeformer i Arvika kommun
KS 2019/999-730

4
Internkontrollplan 2020 och Risk- och väsentlighetsanalys
KS 2020/58-040

5
Byte av sammanträdesdag
KS 2019/935-100

6
Anmälningsärenden
KS 2020/9-100

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-01-16
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Linnea Karlsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 79