Kallelse Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg

Datum: Torsdagen den 24 september 2020 kl 13:00.
Plats: Digitalt sammanträde, samordning sammanträdesrum Skive, Arvika stadshus

Föredragningslista

1
Delårsrapport 2020
KS 2020/846-042

2
Delrapport kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020
KS 2020/163-730

3
Ej verkställda beslut, kvartal 2 2020
KS 2020/217-100

4
Information om översynen från Effect Management
KS 2020/845-730

5
Anmälningsärenden
KS 2020/9-100

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-17
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Linnea Karlsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 79