Kallelse Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg

Datum: Torsdagen den 16 juni 2022, kl 13.00.
Plats: Sammanträdeslokal Skive

Föredragningslista

1
Verksamhetsuppföljning till och med maj 2022
KS/2022:4

2
Motion om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet
KS/2021:976

3
Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland - närvaro på distans
KS/2022:463

4
Information från verksamheten

5
Diskussion mål/indikatorer verksamhetsplan 2023-2025

6
Anmälningsärenden
KS/2022:9

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-09
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Linnea Karlsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 79