Kallelse Kommunstyrelsens utskott lärande och stöd

Datum: Onsdagen den 19 augusti 2020 kl. 13:00
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus

Föredragningslista

1
Motion om syskonförtur i förskoleverksamheten
KS 2020/228-009

2
Utbildningsdepartementet, dnr U2020/02667/S - Remiss - En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)
KS 2020/682-716


Sidansvarig:

Linnea Karlsson

Sidan uppdaterad: 2020-08-12
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Linnea Karlsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 79