Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsens utskott lärande och stöd

Datum: Onsdagen den 12 juni 2019 kl 13.00.

Föredragningslista

1
Verksamhetsuppföljning till och med april 2019
KS 2019/3-042

2
Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta
KS 2019/576-009

3
Kompetensförsörjningsplan förskolan
KS 2017/1298

4
Dokumenthanteringsplan för barnomsorgsverksamheten
KS 2019/696-710

5
Skolskjuts vid växelvis boende
KS 2019/713-611

6
Anmälningsärenden
KS 2019/14-100


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-06-05
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Linnea Karlsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 79