Kallelse Kommunstyrelsens utskott lärande och stöd

Datum: Onsdagen den 1 december 2021 kl. 13.00
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus

Föredragningslista

1
Verksamhetsuppföljning med kommentarer till periodavvikelser till och med oktober 2021
KS/2021:3

2
Förändrat upptagningsområde Graningegården
KS/2021:1035

3
Motion om boende för alla, Susanne Engstad Clarke (-)
KS/2021:915

4
Motion om att införa gratis mensskydd i Arvikas grund- och gymnasieskolor
KS/2021:935

5
Ej verkställda beslut, kvartal 3
KS/2021:175

6
Anmälningsärenden
KS/2021:8Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-11-25
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Linnea Karlsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 79