Kallelse Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

Datum: Tisdagen den 9 augusti 2022, klockan 08.30

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika Stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Översiktsplan för Arvika kommun
KS/2019:450

2
Detaljplan Moelven/Edanesågen
KS/2019:436

3
Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention
KS/2022:466

4
Miljöbedömning av avfallsplan för Arvika kommun
KS/2022:582

5
Medborgarförslag om kallbadhus i Arvika
KS/2022:314

6
Värmlands läns Vårdförbund - Årsredovisning 2021
KS/2022:510

7
Värmlands läns kalkningsförbund - Årsredovisning samt revisionsberättelse
KS/2022:570

8
Avgift till Värmlands läns Kalkningsförbund 2023
KS/2022:563

9
Riktlinjer för näringslivsarbetet 2022 - 2025
KS/2022:284

10
Verksamhetsbidrag för kulturföreningar år 2022 - Karlstad FR 2310-22
KS/2022:36

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-05
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21