Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

Datum: Måndagen den 18 mars 2019 kl. 08.30

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Traktamentsavtal TRAKT T
KS 2019/317-020

2
Val av auktoriserad revisor i kommunens stiftelser
KS 2019/351-101

3
Avskrivningar av fordringar
KS 2019/354-040

4
Busstation, samverkansavtal med Värmlandstrafik AB om anpassning och upprustning
KS 2018/1323-537

5
Uppföljning av vattenförvaltningen 2018
KS 2019/355-430

6
Ansökan om planbesked - Norra Klässbol 1:188
KS 2018/1363-214

7
Ansökan om planbesked - Oljan 5
KS 2018/1250-214

8
Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) - O’Learys Arvika
KS 2019/169-702

9
Detaljprojektering högstadieskola - ställningstagande träkonstruktion
KS 2016/784-214

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-03-12
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johanna Sköld
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21