Kallelse Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

Datum: Måndagen den 26 oktober 2020 kl. 08.30

Plats: Digitalt sammanträde, samordning sammanträdesrum Ylöjärvi, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Glava Energy Center
KS 2020/2-042

2
Riktlinje för Arvika kommuns ärende- och dokumenthantering
KS 2020/947-100

3
Revidering av Revisionens reglemente
KS 2020/219-100

4
Föreningen Folkets Park Arvika
KS 2020/178-805

5
Nifa - Ansökan om medfinansiering EU-ansökan - SMAK - Synliggöra Mat genom Aktiviteter mot Konsument
KS 2020/891-141

6
Information från Samhällsbyggnad
KS 2020/2-042

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-10-22
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21