Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

Datum: Måndagen den 11 november 2019 kl. 08.30

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Program för krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd samt informationssäkerhet
Ida Andersson och Jonas Ivarsson klockan 09.30
KS 2019/1101-003

2
Medborgarförslag om att inkludera idrottens historia i den offentliga miljön i Arvika
KS 2019/708-008

3
Avtal om patientnämndsverksamhet
KS 2019/704-100

4
Sponsringspolicy för Arvika kommun och Arvika kommunkoncern
KS 2019/1145-100

5
Verksamhetsplaner 2020-2022
KS 2019/835-100

6
Riktlinje - Lagring av information och dokument
KS 2019/1151-102

7
Information utifrån ny lagstiftning om minoritetsspråk
KS 2019/1093-100

8
Regeringskansliet - Finansdepartementet, dnr Fi2019/01291/SPN - Remiss - Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner
KS 2019/1029-214

9
The Paper Province, ansökan om bidrag till verksamhetsbidrag 2020-2023
KS 2019/1146-141

10
Ansökan om bidrag, Musik vid värmländska fjorden 3-9 februari 2020, Glafsfjordens musikfestival
KS 2019/1105-805

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-11-05
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johanna Sköld
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21