Kallelse Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

Datum: Måndagen den 15 juni 2020 kl. 08.30

Plats: Digitalt sammanträde, samordning sammanträdesrum Ylöjärvi, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Motion om att Arvika kommun blir medlem i ICORN, International Cities of Refuge Network
KS 2020/331-009

2
Motion om att Arvika kommun anordnar en webbsida för Ritz
KS 2020/332-009

3
Motion om skyfallsplan
KS 2019/1479-009

4
Medborgarförslag om att Arvika kommun sätter upp en skylt på konstverk
KS 2020/457-008

5
Revidering av Revisionens reglemente
KS 2020/219-100

6
Översiktsplan för Arvika kommun
KS 2019/450-210

7
Boverket, dnr 6352/2018 - Remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning
KS 2020/487-210

8
Ansökan om särskilt bidrag
KS 2020/588-805


9

AiR Värmland treårigt regionalt utvecklingsprojekt med nationellt stöd, Region Värmland
KS 2020/387-805

10
Ansökan bidrag kulturella utvecklingsprojekt, ”Tjejprojektet”, Totalteatern
KS 2020/265-805

11
Arvika Innovation Park
KS 2020/636-140

12
Ansökan om bidrag till landsbygdsutveckling 2020 - Sälbodabygdens Bygdegårdsförening - Byte av tak på föreningslokalen
KS 2020/411-805

13
Mountainbikeled Ingestrand
KS 2019/925-820

14
Ansökan om bidrag till landsbygdsutveckling 2020 - Arvika Cykelklubb - Mountainbike på Ingestrand
KS 2020/389-805

15
Markbyte Arvika prästgård 3:40 och Sten 1:8
KS 2020/571-253

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-06-11
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21