Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Måndagen den 11 juni 2018, kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista


Månadsrapport 
KS 2018/5-042


Strategisk plan 2019-2021 samt budget 2019
KS 2018/779-100


Delårsrapport 1 avseende första tertialet 2018 
KS 2018/605-042


Information till Kommunstyrelsen från verksamheterna och bolagen
KS 2018/1-042


Asylsökande elever till gymnasiet
KS 2017/1546-612


Arbetsordning Kommunfullmäktige 
KS 2018/747-003


Ej verkställda beslut, kvartal 1 2018 
KS 2018/669-100


Medborgarförslag om boende för äldre 
KS 2018/333-008


Digitaliseringsstrategi 
KS 2018/729-102

10 
IT-Policys 
KS 2018/730-102

11 
IT-Riktlinjer 
KS 2018/731-102

12 
Gemensam upphandling ärendehanteringssystem (Drift- och servicenämnden) 
KS 2018/675

13 
Tillståndsenhetens rapport över genomförd tillsyn 2017 
KS 2018/727-702

14 
Tillsynsplan 2018 
KS 2018/728-702

15 
Revidering av Kommunstyrelsens delegeringsordning 
KS 2018/378-002

16 
Ansökan och förslag till nytt namn för kommunal verksamhet,
förskolan Galaxen 
KS 2018/293-246

17 
Kvalitets- och verksamhetsberättelse 2016-2017 för Elevhälsans medicinska insatser/skolhälsovården  
KS 2018/582-100

18 
Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats år 2017 
KS 2018/583-100

19 
Regeringskansliet - Socialdepartementet, dnr S2018/0263/FS - Remiss - Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen 
KS 2018/600-750

20 Upphävande av äldre tomträttsavtal för Östra sund 2:40 samt nytecknande av tomträttsavtal för Östra Sund 2:39 och 2:40 
KS 2018/715-256

21 
Anmälningsärenden 
KS 2018/12-100

22 
Anmälan av delegeringsbeslut 
KS 2018/579-101

Sidansvarig:

Mattias Thorängen

Sidan uppdaterad: 2018-06-01
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21