Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Måndagen den 14 maj 2018, kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Månadsrapport 
KS 2018/5-042


Information om Arvika Näringslivscentrum
KS 2018/1-042


Information om arbetet med detaljplan för kvarteren Hjorten och Smeden
KS 2016/784-214


Information om lagen om vård av unga
KS 2018/310-100


Information om överförmyndarverksamheten
KS 2018/1-042


Ägardirektiv för gemensamt bolag med Eda kommun inom gator och vägar, VA och renhållning 
KS 2017/104-310


Beslut om styrelse för Teknik i Väst AB  
KS 2017/104-310


Boverket - Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2017 
KS 2017/823-047


Arbetsmiljöpolicy 
KS 2018/564-100

10 
Samråd om revidering av Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands län 
KS 2015/1406-530

11 
Detaljplan för del av Myråsen 1:1 och Myrängen 1 
KS 2014/1225-214

12 
Firmatecknare för av kommunen förvaltade stiftelser 
KS 2018/565-040

13 
Årsredovisning för av kommunen förvaltade stiftelser 2017 
KS 2018/578-040

14 
Ombyggnation eller nybyggnation, förskolan Lugnet 
KS 2018/292-713

15 
Förslag till inrättande av särskild skolskjuts för elever som studerar på gymnasiesärskolan i Karlstad från läsåret 2018/2019 
KS 2018/366-623

16 
Riktlinjer för skolskjuts Arvika kommun 
KS 2018/346-623

17 
Inackorderingstillägg läsåret 2018-19 
KS 2018/435-623

18 
Akutplatser för substanspåverkade ASP 
KS 2018/462-750

19 
Anmälningsärenden 
KS 2018/12-100

20 
Anmälan av delegeringsbeslut 
KS 2018/402-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-05-21
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21