Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Tisdagen den 16 augusti 2022, kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvingar, Arvika Stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Månadsrapport
KS/2022:5

2
Information från Myndighetsstaben
KS/2022:1

3
Översiktsplan för Arvika kommun
KS/2019:450

4
Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention
KS/2022:466

5
Miljöbedömning av avfallsplan för Arvika kommun
KS/2022:582

6
Hemställan om sammanslagning av Arvika Eda Samordningsförbund och Samordningsförbundet BÅD-ESÅ
KS/2022:446

7
Motion om Arvika som en säker hamn
KS/2021:975

8
Motion om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet
KS/2021:976

9
Medborgarförslag om kallbadhus i Arvika
KS/2022:314

10
Värmlands läns Vårdförbund - Årsredovisning 2021
KS/2022:510

11
Värmlands läns kalkningsförbund - Årsredovisning samt revisionsberättelse
KS/2022:570

12
Avgift till Värmlands läns Kalkningsförbund 2023
KS/2022:563

13
Region Värmland, dnr RS/212438 - Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland - närvaro på distans
KS/2022:463

14
Riktlinjer för näringslivsarbetet 2022 - 2025
KS/2022:284

15
Verksamhetsbidrag för kulturföreningar år 2022 - Karlstad FR 2310-22
KS/2022:36

16
Verksamhetsberättelse Elevhälsans medicinska insatser 2020-2021
KS/2022:556

17
Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats år 2021
KS/2022:557

18
Anmälningsärenden
KS/2022:7

19
Anmälan av delegeringsbeslut
KS/2022:474

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-05
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21