Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Måndagen den 9 september 2019, kl. 11.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 6, Arvika 

Föredragningslista

1
Information från Arbetsmiljöverket - arbetsmiljöansvar för arbetsgivare
KS 2019/345-020

2
Information till Kommunstyrelsen från Arvika Fastighets AB
KS 2019/1-042

3
Information till Kommunstyrelsen från Arvika Teknik AB
KS 2019/1-042

4
Motion om tillgängliga vallokaler för delaktighet, Anton Sjöstedt (L)
KS 2019/348-009

5
Motion om att prioritera gående, cyklister, kollektivtrafik och miljöhänsyn i Arvikas centrala delar, Gösta Frödin (L) och Anton Sjöstedt (L)
KS 2019/151-009

6
Motion om gratis simundervisning för vuxna, Kerstin Svensson (S) och Zara Hedelin (V)
KS 2019/550-009

7
Motion med förslag till begränsningar i användandet av fyrverkerier för privatpersoner, Alina Koltsova (MP)
KS 2019/177-009

8
Motion om förbud mot tiggeri, Kerstin Nord m.fl. (SD)
KS 2018/1058-009

9
Motion om kollektivtrafik och övriga trafikförhållanden i Arvika kommun, Eva Leander (C)
KS 2019/579-009

10
Medborgarförslag om parkering för rörelsehindrade i anslutning till socialpsykiatrin
KS 2019/794-008

11
Medborgarförslag om att ha ishallen öppen året runt
KS 2019/446-008

12
Medborgarförslag om skateboardpark
KS 2019/498-008

13
Medborgarförslag om att Arvika kommun gör blomsterängar för pollinerande insekter
KS 2019/494-008

14
Avtal med Karlstads Universitet om samverkan
KS 2019/788-106

15
Avsiktsförklaring med Trafikverket om järnvägens korsningspunkter
KS 2019/789-532

16
Köp av fastigheterna Gökropet 1 och 4
KS 2019/824-252

17
Översyn av överförmyndarverksamheten
KS 2019/858-190

18
Anmälningsärende
KS 2019/12-100

19
Anmälan av delegeringsbeslut
KS 2019/845-101

20
Anställning av Kommundirektör
KS 2019/963

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-09-07
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johanna Sköld
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21