Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Måndagen den 13 maj 2019, kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Månadsrapport
KS 2019/1-042

2
Information till Kommunstyrelsen från verksamheten Lärande och stöd
KS 2019/1-042

3
Information till Kommunstyrelsen om översvämningsskydd

4
Information till Kommunstyrelsen om högstadieskolan

5
Motion om rutiner eller handlingsplan för orosanmälan när barn saknas efter lov och statistik om bortförda barn
KS 2019/413-009

6
Motion om kommunal jämställdhetsstrategi
KS 2018/758-009

7
Medborgarförslag om halkskydd till äldre
KS 2019/230-008

8
Medborgarförslag om kulturby i hamnområdet
KS 2019/379-008

9
Förslag till budget 2020 för den gemensamma Hjälpmedelsnämnden KS 2019/36-730

10
Nya avgifter enligt lag om tobak och liknande produkter
KS 2019/547-702

11
Riktlinjer för kommunala markanvisningar
KS 2019/456-210

12
Försäljning av verksamhetstomt – Uthoppet 1
KS 2019/338-253

13
Ansökan om planbesked - Arvika Fågelsången 2
KS 2018/445-214

14
Riktlinjer sammanhållen bebyggelse
KS 2019/281-210

15
Dokumenthanteringsplan för kommunal vuxenutbildning
KS 2019/226-615

16
Utbildningsplan för Individuella programmet (IM)
KS 2019/466-612

17
Revidering av Kommunstyrelsens delegeringsordning
KS 2019/516-002

18
Årsredovisning stiftelser
KS 2019/560-040

19
KPMG och Kommunrevisionen - Rapport - Granskning av vårdkedjor och läkemedel för äldre
KS 2019/341-730

20
Anmälningsärenden
KS 2019/12-100

21
Delegeringsbeslut
KS 2019/441-101

22
Uppföljning av handlingsplan giftfria förskolor, för kännedom 
KS 2016/834-442

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-05-03
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johanna Sköld
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21