Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Måndagen den 12 oktober 2020, kl. 13.00

Plats: Digitalt sammanträde, samordning Ylöjärvi, stadshuset

Föredragningslista

1
Delårsrapport
KS 2020/846-042

2
Information till Kommunstyrelsen från verksamheten Lärande och stöd KS 2020/1-042

3
Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomiska förening
KS 2020/819-106

4
Verksamhetsberättelse 2019 - Partier - Redovisning av partistöd
KS 2020/237-101

5
Motion om folkomröstning
KS 2020/670-009

6
Biblioteksplan 2021-2024
KS 2020/847-800

7
Revidering av Kommunstyrelsens delegeringsordning
KS 2020/873-002

8
Ej verkställda beslut, kvartal 2
KS 2020/217-100

9
Gymnasieorganisation läsåret 2021/2022
KS 2020/836-612

10
Försäljning verksamhetstomt Fallebergets verksamhetsområde
KS 2020/901-253

11
Travkusken 9 samt del av Arvika-Vik 2:14
KS 2018/1297-214

12
Dokumenthanteringsplan för Samhällsbyggnad
KS 2020/816-100

13
Förslag bidragsbelopp till Nordic International (högstadium) år 2020
KS 2020/769-611

14
Förslag bidragsbelopp till Engelska skolan (högstadium) år 2020
KS 2020/774-611

15
Förslag bidragsbelopp till Jensen Education College AB för gymnasieskolan år 2020
KS 2020/865-612

16
Anmälningsärenden
KS 2020/7-100

17
Anmälan av delegeringsbeslut
KS 2020/830-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-10-06
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21