Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Torsdagen den 13 juni 2019, kl. 09.00

Plats: Repslagarn, Arvika Näringslivscenter, Strandvägen 2, Arvika 

Föredragningslista

1
Justering av föregående protokoll
KS 2018/1233

2
Månadsrapport
KS 2019/5-042

3
Information från Finsam Värmland/Dalsland

4
Medborgarförslag om inomhushall för hundträning
KS 2019/240-008

5
Medborgarförslag om högstadieskolan
KS 2019/384-008

6
Högstadieskola, detaljprojekterat förslag samt kostnadsberäkning
KS 2016/784-214

7
Ej verkställda beslut, kvartal 1 2019
KS 2019/253-100

8
Extra anslag för tillfälliga moduler i området Gate-Styckåsen
KS 2019/555-611

9 Nya avgifter enligt lag om tobak och liknande produkter
KS 2019/547-702

10
Tillståndsenhetens rapport över genomförd tillsyn av alkoholservering med mera
KS 2019/546-702

11
Tillsynsplan 2019 enligt alkohollagen (2010:1622)
KS 2019/545-702

12
Hyreskontrakt för nya lokaler för överförmyndarverksamheten
KS 2019/680-190

13
Ombyggnation och tillbyggnad av förskolan Fågelsången
KS 2019/529-713

14
Utvärdering plusboende
KS 2019/624-739

15
Renovering och anpassning av skollokaler i området Gate och Styckåsen
KS 2019/555-611

16
Parkering Tivoliplatsen - begäran om medel
KS 2019/699-315

17
Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningspersonal i beredskap, RiB 19
KS 2019/612-020

18
Rackstadammen - Ansökan om tillstånd med mera enligt miljöbalken, mål nummer M 4303-18
KS 2018/1401-420

19
Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats år 2018
KS 2019/429-624

20
Kvalitets- och verksamhetsberättelse 2017-2018 för Elevhälsans medicinska insatser/skolhälsovården
KS 2019/428-624

21
Anmälningsärenden
KS 2019/12-100

22
Anmälan av delgeringsbeslut
KS 2019/598-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-06-04
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johanna Sköld
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21