Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Måndagen den 11 mars 2019, kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Aktiva Arvika - projektinformation
Jessica Karlsson Aktiva Arvika, Maria Frisk Fastighetsägarna klockan 13.00

2
Stiftelsen Glaskogen
Vivi Appelqvist, Nils-Gunnar Andersson, Roland Eriksson klockan 13.30
KS 2019/1-042

3
Månadsrapport
KS 2019/5-042

4
Detaljprojektering högstadieskola - ställningstagande träkonstruktion
Christian Persman, Lennart Gustafsson, Mikael Engstig klockan 15.00
KS 2016/784-214

5
Motion om övervakningskameror på offentliga platser
KS 2018/1387-009

6
Motion om fler parkeringsplatser vid Arvika näringslivscentrum
KS 2018/1575-009

7
Motion om att Arvika kommun ska bygga ett könsneutralt omklädningsrum på Badhuset
KS 2018/1608-009

8
Motion om användning av en mat-app i skolmåltidsverksamheten
KS 2018/1516-009

9
Medborgarförslag om upplysta bokstäver med Arvika på berget vid Falleberget
KS 2018/1507-008

10
Medborgarförslag om att Arvika kommun inför gratis, lokal kollektivtrafik för pensionärer under dagtid
KS 2018/1049-008

11
Utökat behov överförmyndarenheten
KS 2019/291-100

12
Slutredovisning av investeringsprojekt
KS 2019/299-040

13
Begäran om tidigareläggning av medel för Västra Torggatan/Torget
KS 2019/279-040

14
Bostadsförsörjningsprogram
KS 2018/1317-210

15
Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat
KS 2019/262-106

16
Revidering av Kommunstyrelsens reglemente
KS 2019/145-100

17
Redovisning ej verkställda beslut kvartal 4 2018
KS 2018/669-100

18
Gymnasieorganisation 2019/2020
KS 2018/1138-612

19
Vindpark Stömne. Vindkraftpark Stömne
KS 2017/830-370

20
Riktlinjer för utformning av gatumiljöer i Arvika stadskärna
KS 2018/1316-100

21
Justitiekanslern, dnr 473-19-2.4.2 - Granskning av kommuners hantering av utlämnande av allmänna handlingar
KS 2019/136-100

22
Anmälningsärenden
KS 2019/12-100

23
Anmälan av delegeringsbeslut
KS 2019/185-101

24
VD i Moderbolagets rapport om bolagens verksamhet under 2017 och ändamålsenlighet
KS 2018/1061-100

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-03-08
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johanna Sköld
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21