Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Måndagen den 11 november 2019, kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 6, Arvika 

Föredragningslista

1
Månadsrapport
Anna Wikstrand och Birgitta Jansson klockan 14.00
KS 2019/5-042

2
Information till Kommunstyrelsen från Oslo-Sthlm 2.55
David Samuelsson klockan 14.30
KS 2019/931-532

3
Information till Kommunstyrelsen från Personalstaben
Andreas Solin klockan 15.00
KS 2019/1-042

4
Motion om att ansöka om medlemskap i Mayors for Peace, Lars-Ove Jansson (S)
KS 2019/905-009

5
Medborgarförslag om att sätta upp ljusslingor vid Esplanaden samt fler namnskyltar vid Sågudden, Stadsparken och Esplanaden
KS 2019/734-008

6
Revidering av ägarpolicy för de helägda kommunala bolagen
KS 2019/1057-107

7
Upplösning av Stiftelsen Anna och Beda Palms Stipendiefond
KS 2019/1073-040

8
Förslag till föreskrifter för vattenskyddsområde Racken
Anders Norrby, Josefin Andersson och Bo Axelsson klockan 15.30
KS 2019/1066-430

9
Kontant ersättning, gymnasieelevers resor 2020
KS 2019/1068-623

10
Ej verkställda beslut, kvartal 2 2019
KS 2019/253-100

11
Samarbetsavtal Personligt Ombud Värmland
KS 2019/1103-701

12
Gymnasieskoleorganisation läsåret 2020/2021
KS 2019/1010-612

13
Dokumenthanteringsplan för Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI)
KS 2019/1079-100

14
Fördjupad översiktsplan hamnområdet - förslag till utställningshandlingar
Ida Svensson klockan 16.00
KS 2013/1091-214

15
Ansökan och förslag till nytt eller ändrat namn för kommunal verksamhet, kvarteret Dragspelet
KS 2019/1063-210

16
Anmälan av delegeringsbeslut
KS 2019/1037-101

17
Anmälningsärenden
KS 2019/12-100

18
EU-rapport, för kännedom
Jan Wettmark och Sten Fransson klockan 16.45
KS 2019/39-106

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-10-31
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johanna Sköld
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21