Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Måndagen den 10 september 2018, kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista


Månadsrapport 
KS 2018/5-042


Information till Kommunstyrelsen från verksamheten Kommunledningsstaben 
KS 2018/1-042


Motion om att utreda möjligheten att arrendera ut stadens rondeller 
KS 2018/774-009


Motion om att förbättra tillgängligheten på laddplatser för elfordon i kommunen, remiss 
KS 2017/1069-009


Motion om planförslag för idrottshall på området Vik, Arvika 
KS 2018/670-009


Motion om åtgärder mot störande biltrafik 
KS 2017/880-009


Medborgarförslag om att sätta upp belysning längs vägen som går mellan Bilbolaget och sjukhuset 
KS 2017/1357-008


Medborgarförslag om bygge av lekplats 
KS 2018/720-008


Medborgarförslag rörande djurtestade produkter 
KS 2017/1120-008

10 
Medborgarförslag om upprustning av grusplan 
KS 2017/1076-008

11 
Medborgarförslag om sporthall 
KS 2017/1176-008

12 
Detaljplan för ny högstadieskola - Hjorten 1-4, Smeden 6 samt del av Solbergastaden 1:4 
KS 2016/784-214

13 
Detaljprojektering av ny högstadieskola - Hjorten 1-4, Smeden 6 samt del av Solbergastaden 1:4  
KS 2016/784-214

14 
Tillbyggnad/ombyggnad av Sulviks skola
KS 2017/1128-610

15 
KPMG och Kommunrevisionen - Granskning av kommunens anpassning till nya lagar 
KS 2018/922-007

16 
Försäljning av del av fastigheten Myråsen 1:1 
KS 2018/969-253

17 
Sammanträdesdagar (sammanträdestider) 2019 
KS 2018/1000-100

18 
Anmälningsärenden 
KS 2018/12-100

19 
Anmälan av delegeringsbeslut KS 2018/970-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-08-31
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21