Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Måndagen den 12 november 2018, kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista


Månadsrapport 
KS 2018/5-042


Information till Kommunstyrelsen från verksamheten Vård och omsorg
KS 2018/1-042


Delårsrapport 2 2018
KS 2018/1108-042


Strategisk plan 2019-2021 samt budget 2019
KS 2018/779-100


Borgensramar för bolagen i Arvika stadshus bolagskoncern
KS 2018/1311-040


Medborgarförslag om en säkrare väg till på/avstigning med skolskjuts 
KS 2017/1246-008


Antagande av reglemente och godkännande av avtal för gemensam överförmyndarnämnd med Arvika och Eda kommuner 
KS 2017/1185-100


Förslag till taxor för Ritz-verksamheten från 2019 
KS 2018/1135-860


Ändamålsenlighet för de kommunala bolagen 2017 
KS 2018/1061-100

10 
Kontant ersättning, gymnasieelevers resor 2019 
KS 2018/1328-623

11 
Preliminär gymnasieorganisation läsåret 2019/2020
KS 2018/1138-612

12 
Preliminär gymnasiesärskolorganisation 2019/2020
KS 2018/1241-612

13 
Tillfällig skatepark i hamnen
KS 2018/1198-330

14 
Cykelparkering bredvid järnvägsstationen
KS 2018/1199-310

15 
Parkering Tivoliplatsen - begäran om medel
KS 2018/1303-315

16 
Val till Värmlandsrådet 

17 
EU-rapport 
KS 2018/39-106

18 
Anmälningsärenden 
KS 2018/12-100

19 
Anmälan av delegeringsbeslut 
KS 2018/1184-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-11-05
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21