Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder på Arvika Näringslivscenter, hörsalen, måndagen den 17 december 2018 kl. 19.00.

Kommunfullmäktiges ledamöter kallas till Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 18.30 (Observera tiden) för att medverka i Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2019.

Föredragningslista

1
Allmänhetens frågestund
KS 2018/23-101

2
Interpellationsdebatt 
KS 2018/25-101

3
Enkla frågor
KS 2018/24-101

4
Information om Teknik i Väst AB samt godkännande av bolagsbildning
VD Anders Norrby
KS 2017/104-310

5
Bostadsförsörjningsprogram
KS 2018/1317-210

6
Träbyggnadsstrategi för Arvika kommun
KS 2018/1335-280

7
Motion - Utred ytterligare lämpligaste läget för ny högstadieskola i kvarteren Hjorten - Smeden
KS 2018/869-009

8
Medborgarförslag om fler hyreslägenheter nära grönområden och skogsområden
KS 2018/833-008

9
Reviderat förslag angående borgensramar för bolagen i Arvika stadshus bolagskoncern 2019
KS 2018/1311-040

10
Medborgarlöfte 2019, polissamverkan
KS 2018/1398-106

11
Arvoden för förtroendevalda politiker
KS 2018/1423-024

12
Arvika-Eda samordningsförbund - Förvaltningsberättelse och årsredovisning 2017, revisionsberättelse samt revisionsrapport
KS 2018/1356

13
Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 3
KS 2018/669-100

14
Förlängt förordnande som vigselförrättare Anna Wikstrand
KS 2018/1322-112

15
Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för bostadshus Arvika Bortan 1:359
KS 2018/1486-246

16
Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för bostadshus Östra Brevik 1:78
KS 2018/1485-246

17
Ansökan och förslag till ändrad belägenhetsadress för bostadshus Mangskogs-Fjäll 1:100
KS 2018/1484-246

18
Ansökan och förslag till ändrad belägenhetsadress för Stretsbol 1:56
KS 2018/1505-246

19
Motion om användning av en mat-app i skolmåltidsverksamheten, remiss
KS 2018/1516-009

20
Medborgarförslag om upplysta bokstäver med Arvika på berget vid Falleberget, remiss
KS 2018/1507-008

21
Interpellation om förebyggande arbete mot hedersvåld, Anton Sjöstedt (L)
KS 2018/25-101

22
Interpellation om lönelyft för lärare, Anton Sjöstedt (L)
KS 2018/25-101

23
Interpellation om kommunens intäktsprocess, Henrik Samuelsson (M) och Kristina Bengtsson Nilsson (M)
KS 2018/25-101

24
Val av revisor i kommunens stiftelser
Handlingar kommer senare

25
Fördjupad översiktsplan samråd Hamnen, för kännedom
KS 2013/1091-214

 

Sidansvarig:

Mia Nilsson

Sidan uppdaterad: 2018-12-07
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94