Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder på Arvika Näringslivscenter, hörsalen, måndagen den 24 september 2018 kl. 19.00.

Föredragningslista


Allmänhetens frågestund 
KS 2018/23-101


Interpellationsdebatt - Interpellationsdebatt till kommunfullmäktiges ordförande angående Överförmyndarnämnden, Kristina Bengtsson Nilsson (M) m.fl
KS 2018/25-101


Enkla frågor 
KS 2018/24-101


Viljeinriktning från Kommunfullmäktige i Arvika kommun med anledning av situationen för lantbruket på grund av torkan
KS 2018/1133-101


Detaljplan för ny högstadieskola - Hjorten 1-4, Smeden 6 samt del av Solbergastaden 1:4
KS 2016/784-214

6
Motion om att utreda möjligheten att arrendera ut stadens rondeller
KS 2018/774-009


Motion om att förbättra tillgängligheten på laddplatser för elfordon i kommunen, remiss
KS 2017/1069-009


Motion om planförslag för idrottshall på området Vik, Arvika
KS 2018/670-009

9
Motion om åtgärder mot störande biltrafik
KS 2017/880-009

10 
Medborgarförslag om att sätta upp belysning längs vägen som går mellan Bilbolaget och sjukhuset
KS 2017/1357-008

11
Medborgarförslag om bygge av lekplats
KS 2018/720-008

12 
Medborgarförslag rörande djurtestade produkter
KS 2017/1120-008

13 
Medborgarförslag om upprustning av grusplan
KS 2017/1076-008

14 
Medborgarförslag om sporthall
KS 2017/1176-008

15
Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för Gylterud 1:57
KS 2018/997-246

16 
Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för Västra Sund 2:236
KS 2018/998-246

17
Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för Älgå-Stubberud 1:40
KS 2018/999-246

18
Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för Humlekil 2:66
KS 2018/1001-246

19
Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för Stora Årbotten 1:159
KS 2018/1055-246

20
Ansökan och förslag till ändrad belägenhetsadress för Högvalta 1:119
KS 2018/1056-246

21
Uppdrag till någon förtroendevald att sammankalla nyvalda Kommunfullmäktige samt att föra ordet intill dess ny ordförande blivit utsedd
KS 2018/1123-100

22
Fastställande av tidpunkt för nyvalda kommunfullmäktiges sammanträde i oktober
KS 2018/1127-100

23
Interpellation om brist på personal i vård och omsorg, Tina Wallin (V)
KS 2018/25-101

24
KPMG och Kommunrevisionen - Granskning av kommunens anpassning till nya lagar, för kännedom
KS 2018/922-007

Handlingar

Sidansvarig:

Mia Nilsson









Sidan uppdaterad: 2018-09-14
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94