Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder på Arvika Näringslivscenter, hörsalen, måndagen den 29 oktober 2018 kl. 19.00.

Föredragningslista


Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i Kommunfullmäktige för mandatperioden fr.o.m. den 15 oktober 2018 t.o.m. den 14 oktober 2022
KS 2018/1272-101


Allmänhetens frågestund
KS 2018/23-101


Interpellationsdebatt om rapportering till Kommunfullmäktige, Henrik Samuelsson (M)
KS 2018/25-101


Enkla frågor
KS 2018/24-101


Redovisning av motioner som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i oktober 2018
KS 2018/1171-009

6
Redovisning av medborgarförslag som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i oktober 2018
KS 2018/1169-008


Ej verkställda beslut, 2018 kvartal 2
KS 2018/669-100


Val av Valberedning, ordförande och två vice ordförande för mandatperioden fr.o.m. den 15 oktober 2018 t.o.m. den 14 oktober 2022
KS 2018/1273-101

9
Region Värmland - Avveckling av Region Värmland - kommunalförbund
KS 2018/1024-106

10 
Upplösning av Stiftelsen Schröderska släktfonden
KS 2018/1172-040

11
Motion om att Arvika kommun ska utarbeta ett landsbygdspolitiskt program
KS 2018/757-009

12 
Medborgarförslag om att införa gratis mensskydd i offentliga miljöer
KS 2018/733-008

13 
Medborgarförslag angående habilitering och daglig verksamhet
KS 2018/570-008

14 
Medborgarförslag om kanal mellan Sulviks innersta hamn till Ränken, remiss
KS 2018/1175-008

15
Länsstyrelsens protokoll över slutlig rösträkning
KS 2018/1200-101

16 
Avsägelse av uppdrag, Christer Bylund (M)
KS 2018/1270-101

17
KPMG AB och Kommunrevisionen - Granskning av intäktsprocessen, för kännedom
KS 2018/1153-007

Handlingar

Sidansvarig:

Mia Nilsson

Sidan uppdaterad: 2018-10-17
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94