Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 27 januari 2020 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen.

Kl.16.30 börjar Allmänpolitisk debatt inför budgetarbetet.
Ordinarie Kommunfullmäktige inleds med Allmänhetens frågestund kl. 19.00.

Föredragningslista

1 Allmänpolitisk debatt inför budgetarbetet
KS 2020/62-041

2 Allmänhetens frågestund
KS 2020/20-101

3 Information från elever som varit på studieresa till Auschwitz

4 Interpellationsdebatt om ”Fri tid” inom hemtjänsten, Gösta Frödin (L)
KS 2020/22-101

5 Enkla frågor
KS 2020/21-101

6 Motion om upprättande av avtalsmall för borgenförbindelseavtal, Anders Skogberg (SD) m.fl.
KS 2019/168-009

7 Medborgarförslag om att skapa ett naturreservat av Viksälven samt att anlägga en cykelbana från Gaterondellen längs med väg 61 och in på Gunnarskogsvägen
KS 2019/958-008

8 Barnkonventionen svensk lag 2020
KS 2019/1421-100

9 Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Edane 1:322 och Edane 1:306
KS 2019/1417-210


10 Begäran om tilläggsanslag - Överförmyndarnämnden
KS 2019/1394-040

11 Medborgarförslag om Myravallen
KS 2020/45-008

12 Motion om vaccination, Susanne Engstad Clarke (KD)
KS 2020/65-009

13 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Myndighetsnämnden, Annelie Ulfvenstierna (V)
KS 2020/68-100

14 Val av ny ledamot i Myndighetsnämnden efter Annelie Ulfvenstierna (V), Kersti Lundin (V)
KS 2020/68-100

15 Information till Kommunfullmäktige
KS 2020/64-100

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-01-17
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94