Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 25 maj  2020 kl. 19.00 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen.

Föredragningslista

1 Allmänhetens frågestund
KS 2020/20-101

2 Interpellationsdebatt
KS 2020/22-101

3 Enkla frågor
KS 2020/21-101

4 Rapport till Kommunfullmäktige om nya högstadieskolan
Utvecklings-/projektledare Christian Persman

5 Framtidsgruppens delårsrapport - uppdrag digitalisering
KS 2020/580-100

6 Fördjupad översiktsplan hamnområdet förslag till antagandehandling
KS 2013/1091-214

7 Verksamhetsområde för vatten och spillavlopp i västra och östra Högvalta
KS 2019/1172-340

8 Motion om att ta fram en utvecklingsplan för Arvika kommun
KS 2020/127-009

9 Motion om försäljning av Ingestrands camping
KS 2020/225-009

10 Motion om att konkurrensutsätta byggandet och driften av ett nytt särskilt boende
KS 2020/96-009

11 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i Arvika centrum
KS 2019/977-008

12 Förslag på gatunamn inom nya bostadsområdet Jonsbol
KS 2020/426-246

13 Motion om att säkerställa en tydlig ledning och styrning av överförmyndarverksamheten, Kristina Bengtsson Nilsson (M) mfl. remiss
KS 2020/568-009

14 Medborgarförslag om att anordna båtturer, remiss
KS 2020/521-008

15 Medborgarförslag om vägbelysning vid infarten RV 61 till Mosseberg, remiss KS 2020/576-008

16 Information till Kommunfullmäktige
KS 2020/64-100

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-05-15
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94