Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder på Arvika Näringslivscenter, hörsalen, måndagen den 28 maj 2018 kl. 19.00.


Allmänhetens frågestund
KS 2018/23-101

2
Interpellationsdebatt
KS 2018/25-101

3
Enkla frågor
KS 2018/24-101

4
Årsrapport 2018 Kommunfullmäktiges Framtidsgrupp
KS 2018/703-101


Revisionsrapport över årsredovisning 2017
KS 2018/502-007

6
Årsredovisning 2017
KS 2018/40-042

7
Ägardirektiv för gemensamt bolag med Eda kommun inom gator och vägar, VA och renhållning
KS 2017/104-310
 

Beslut om styrelse för Teknik i Väst AB
KS 2017/104-310


Boverket - Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2017
KS 2017/823-047

10
Ansökan om nya och ändrade belägenhetsadresser för Arvika Pastorats kyrkor mm
KS 2018/427-246

11
Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för Sandviken 1:43
KS 2018/724-246

12
Val av auktoriserad revisor i kommunens stiftelser
KS 2015/1504-101

13
Motion om planförslag för idrottshall på området Vik, Mona Smedman (C) m.fl. remiss
KS 2018/670-009

14
Motion om planförslag för högstadieskola på området Vik, Arvika, Mona Smedman (C) m.fl. remiss
KS 2018/671-009

15
Medborgarförslag angående habilitering och daglig verksamhet, remiss
KS 2018/570-008

16
Medborgarförslag om byggande av lekplats, remiss
KS 2018/720-008


Handlingar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-05-18
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94