Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder på Arvika Näringslivscenter, hörsalen, måndagen den 29 april 2019, kl. 19.00.

Föredragningslista

1
Allmänhetens frågestund
KS 2019/23-101

2
Interpellationsdebatt hundlatriner i Arvikas ytterområden, Anders Skogberg (SD) m.fl 
KS 2018/25-101

3
Enkla frågor
KS 2019/24-101

4
Revisionsrapport över årsredovisningen 2018
Kommunrevisionen Uno Eriksson
KS 2019/535-007

5
Årsredovisning 2018
Ekonomichef Birgitta Jansson
KS 2019/40-042

6
Slutredovisningar av investeringsprojekt
KS 2019/299-040

7
Fördjupad kommundirektörsrapport
Kommundirektör Mikael Jareke
KS 2019/5-042

8
Busstation, samverkansavtal med Värmlandstrafik AB om anpassning och upprustning
KS 2018/1323-537

9
Region Värmland - Årsredovisning, likvidation mm för Region Värmland - kommunalförbund
KS 2019/408-106

10
Redovisning av motioner som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i april 2019
KS 2019/430-101

11
Redovisning av medborgarförslag som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i april 2019
KS 2019/431-101

12
Ansökan och förslag på ny belägenhetsadress för bostadshus Rackstad 2:183
KS 2019/484-246

13
Ansökan och förslag på ny belägenhetsadress för bostadshus Västra Sund 2:237
KS 2019/353-246

14
Motion om åtgärder på Sågudden, Jan Wettmark (M), remiss
KS 2019/508-009

15
Motion om att publicera riktlinjer för flaggning på kommunens hemsida och införa flaggning på Europadagen, Anton Sjöstedt (L), remiss
KS 2019/509-009

16
Motion om ur-och skur förskola, Kristina Bengtsson Nilsson (M) m.fl. remiss
KS 2019/521-009

17
Motion om laddstolpar på arbetsplatser, Daniel Kristensen (KD), remiss
KS 2019/382-009

18
Medborgarförslag om att införa förmåner för pensionärer när de ska åka kollektivt, remiss
KS 2019/501-008

19
Medborgarförslag om att hålla ishallen öppen året runt, remiss
KS 2019/446-008

20
Medborgarförslag om att öppna förskola/avdelning för barn som kräver mycket fokus, remiss
KS 2019/458-008

21
Medborgarförslag om att Arvika kommun gör blomsterängar för pollinerande insekter, remiss
KS 2019/494-008

22
Medborgarförslag om skateboardpark, remiss
KS 2019/498-008

23
Länsstyrelsen i Värmlands län, dnr 201-2721-19 - Ny ledamot/ersättare för ledamot i Kommunfullmäktige efter Robert Aronius (C), ny ledamot är Andreas Strandberg, ny ersättare är Eva Leander
KS 2019/481-101

24
Länsstyrelsen i Värmlands län, dnr 201-3390-19 - Ny ersättare för ledamot i Kommunfullmäktige efter Maja Sveder (M), ny ersättare är Jonny Andersson
KS 2019/527-101

25
Val av auktoriserad revisor i kommunens stiftelser
KS 2019/351-101

26
Val av revisor i Stiftelsen Glaskogen
KS 2019/505-007

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-04-17
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94