Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 29 juni 2020 kl. 19.00 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen.

Föredragningslista

1 Allmänhetens frågestund
KS 2020/20-101

2 interpellationsdebatt
KS 2020/22-101

3 Enkla frågor
KS 2020/21-101

4 Strategisk plan 2021–2023 med budget 2021
Kommunalråd Peter Söderström (S) och ekonomichef Birgitta Jansson
KS 2020/645-040

5 Borgensramar och borgensavgifter för bolagen i Arvika stadshus bolagskoncern 2021 - 2023
KS 2020/606

6 Motion om samordning av tolktjänster i kommunen
KS 2020/333-009

7 Motion om körkortssvenska
KS 2020/308-009

8 Ansökan och förslag på ny belägenhetsadress för fritidshus, Ny Kyrkebol 1:21 KS 2020/505-246

9 Motion om upphandling, Susanne Engstad Clarke (KD), remiss
KS 2020/617-009

10 Avsägelse av uppdrag Sinziana Georgescu (S)
KS 2020/663-101

11 Information till Kommunfullmäktige
KS 2020/64-100

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-06-18
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94