Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 26 april 2021
kl.19.00. Sammanträdet hålls digitalt, men samordnas från lokalen Krukmakarn på Arvika Näringslivscentrum. Hit kan också allmänheten komma och följa mötet, samt ställa en allmänhetens fråga.

Föredragningslista

1 Allmänhetens frågestund
KS/2021:18

2 Resultat medarbetarundersökningen 2020,
HR-chef Andreas Solin

3 Interpellationsdebatt
KS/2021:20

4 Enkla frågor
KS/2021:19

5
Årsredovisning
Ekonomichef Birgitta Jansson
KS/2021:13

6 Revisionsrapport över årsredovisningen 2020
Handlingar kommer senare

7 Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder
Handlingar kommer senare

8 Slutredovisning av investeringsprojekt
KS/2021:214

9 Fördjupad ekonomisk uppföljning
Ekonomichef Birgitta Jansson
KS/2021:5

10 Motion om att säkerställa en tydlig ledning och styrning
av överförmyndarverksamheten
KS/2020:568

11 Motion om en ökad digitalisering
KS/2020:906

12 Motion om parfymfritt i Arvika kommuns lokaler och
i lokalvården
KS/2020:850

13 Sommarjobb för ungdomar 2021
KS/2021:381

14 Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för
bostadshus Västra Sund 2:242
KS/2021:182

15 Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för
bostadshus, Stora Årbotten 1:117
KS/2021:65

16 Ansökan och förslag på ändrad belägenhetsadress för
bostadshus Östra Brevik 1:65
KS/2021:61

17 Avsägelse av uppdrag - Betty Engström (SD),
ersättare i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen,
Civilförsvarsnämnd, Arbetslöshetsnämnd och
Trafiknämnd
KS/2021:382

18 Information till Kommunfullmäktige
KS/2021:275

19 Medborgarförslag om Centralskolan, remiss
KS/2021:408

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-04-16
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94