Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder på Arvika Näringslivscenter, hörsalen, måndagen den 25 juni 2018 kl. 19.00.

1
Allmänhetens frågestund
KS 2018/23-101

2
Interpellationsdebatt om extern utvärdering av de kommunala bolagen, Jan Wettmark (M)
KS 2018/25-101
3
Enkla frågor
KS 2018/24-101

4
Delårsrapport 1 avseende första tertialet 2018
KS 2018/605-042

5
Strategisk plan 2019-2021 samt budget 2019
KS 2018/779-100

6
Medborgarförslag om boende för äldre
KS 2018/333-008

7
Arbetsordning Kommunfullmäktige
KS 2018/747-003

8
Digitaliseringsstrategi
KS 2018/729-102

9
IT-Policys
KS 2018/730-102

10
Ej verkställda beslut, kvartal 1 2018
KS 2018/669-100

11
Årsredovisning Värmlandstrafik - för kännedom
KS 2018/717-042

12
Länsstyrelsen Dalarnas län, anmälan mot överförmyndarnämnden i Arvika kommun - för kännedom
KS 2018/826-190

13
Medborgarförslag om byggnation av fler hyreslägenheter nära grön- och skogsområden, remiss
KS 2018/833-008

Handlingar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-06-14
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94