Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 27 JUNI 2022 kl.18.00. Sammanträdet hålls på Arvika Näringslivscentrum lokalen Hörsalen. Hit är också allmänheten välkommen för att följa mötet och ställa allmänhetens frågor.

Föredragningslista

1 Allmänhetens frågestund
KS/2022:19

2 Interpellation
KS/2022:21

3 Enkla frågor
KS/2022:20

4 Motion om att kontrollera nivån på droganvändningen
i kommunen
KS/2021:1078

5 Motion om språkkrav vid nyanställningar av vård-,
omsorgs- och förskolepersonal
KS/2021:995

6 Budget för kommunrevisionen år 2023
KS/2022:550

7 Strategisk plan 2023-2025 med budget för 2023
KS/2022:489

8 Borgensramar och borgensavgifter för bolagen i Arvika
stadshus bolagskoncern 2023-2025
KS/2022:488

9 Ändring i bolagsordningen för Fastighets AB Arvika
Nya Gjuteri
KS/2022:508

10 Försäljning av dotterbolag - Fastighets AB Nya
Arvika Gjuteri
KS/2022:509

11 Revidering av taxa - Lag (2022:xxx) om tobaksfria
nikotinprodukter
KS/2022:505

12 Mottagande av gåva/arv till Arvika kommun
KS/2022:264

13 Revidering av Kommunala pensionärsrådets
bestämmelser
KS/2022:431

14 Revidering av Kommunala handikapprådets
(funktionsrättsrådets) bestämmelser
KS/2022:432

15 Näringslivsstrategi 2022-2025
KS/2022:284

16 Nära Vård i Västra Värmland
KS/2022:143

17 Avsägelse av uppdrag som kommunrevisor
Aina Wåhlund (S)
KS/2022:545

18 Information till Kommunfullmäktige
KS/2021:275

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-21
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94