Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 25 oktober 2021 kl.19.00. Sammanträdet hålls på Arvika Näringslivscentrum i lokalen Hörsalen. Hit kan också allmänheten komma och följa mötet, samt ställa en allmänhetens fråga.

Föredragningslista

1 Allmänhetens frågestund
KS/2021:18

2 Information om samråd detaljplan Myråsen
Ida Svensson, chef samhällsbyggnad

3 Interpellationsdebatt om personalidén i Arvika kommun,
Henrik Samuelsson (M)
KS/2021:20

4 Interpellationsdebatt om företagsklimatet i Arvika
kommun, Anders Skogberg (SD)
KS/2021:20

5 Enkla frågor
KS/2021:19

6 Motion om Rättviksmodellen
KS/2021:477

7 Motion friskvård inom daglig verksamhet i Arvika kommun
KS/2020:1190

8 Motion om att Arvika kommun ska ansöka om
medlemskap i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner
och regioner
KS/2020:227

9 Motion om kontinuitetsskogsbruk (hyggesfritt skogsbruk)
i Arvika kommun
KS/2020:930

10 Medborgarförslag om att utveckla skateparken i hamnen
KS/2020:1007

11 Delårsrapport Arvika kommun 2021
KS/2021:775

12 Tilläggsbudget 2021
KS/2020:645

13 Redovisning av medborgarförslag som är äldre än ett år
och vilkas beredning inte avslutats i oktober 2021
KS/2021:799

14 Redovisning av motioner som är äldre än ett år och
vilkas beredning inte avslutats i oktober 2021
KS/2021:800

15 Avsägelse av samtliga uppdrag, Anders Bergfjord (C)
KS/2021:866

16 Motion om gratis internetuppkoppling i stadsparken
och torget, Anton Sjöstedt (L), remiss
KS/2021:856

17 Medborgarförslag gällande belysning med ljusslingor i
stadsparkens pergola, remiss
KS/2021:864

18 Sammanträdesdagar Kommunfullmäktige 2022
KS/2021:859

19 Ansökan och förslag till ändrad belägenhetsadress för
fastigheten Rackstad 2:56
KS/2021:663

20 Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för
Stora Årbotten 1:162
KS/2021:781

21 Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för
Västra Hungvik 1:163
KS/2021:782

22 Information till Kommunfullmäktige KS/2021:275, KS/2021:888,
KS/2021:175

23 Interpellation om företagsklimatet, från Gösta Frödin (L),
Mona Smedman (C), Kristina Bengtsson Nilsson (M) KS/2021:20

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-10-19
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94