Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 26 oktober 2020 kl. 19.00. Sammanträdet hålls digitalt, men samordnas från lokalen Krukmakarn på Arvika Näringslivscentrum. Hit kan också allmänheten komma och följa mötet, samt ställa en allmänhetens fråga.

Föredragningslista

1 Allmänhetens frågestund
KS 2020/20-101

2 Interpellationsdebatt om digitalisering av kommunens verksamheter KS 2020/22-101

3 Enkla frågor
KS 2020/21-101

4 Delårsrapport
ekonomichef Birgitta Jansson
KS 2020/846-042

5 Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2020, för kännedom
KS 2020/969-007

6 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomiska förening
KS 2020/819-106

7 Verksamhetsberättelse 2019 - Partier - Redovisning av partistöd
KS 2020/237-101

8 Motion om folkomröstning
KS 2020/670-009

9 Biblioteksplan 2021-2024
KS 2020/847-800

10 Upphävande av beslut gällande val av revisorer
KS 2020/972-101

11 Val av ledamot i kommunrevisionen, Aina Wåhlund (M) och 2:e vice ordförande i Kommunrevisionen Svante Karlsson (M)
KS 2020/972-101

12 Motion om kontinuitetsjordbruk i Arvika kommun, Alina Koltsova (MP), remiss
KS 2020/930-009

13 Intperpellation företagsklimatet. Kristina Bengtsson Nilsson (M) och Henrik Samuelsson (M)
KS 2020/22-101

14 Information till Kommunfullmäktige KS 2020/64-100

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-10-19
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94