Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Arvika Teknik AB

Datum: tisdagen den 28 maj kl 08.00
Plats: Sammanträdesrum Skive Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående mötesprotokoll

4
Styrelsens sammansättning
AT 2019/78-100

5
VD-rapport
AT 2019/6-100

6
Arbetsordning för styrelsen
AT 2019/75-040

7
VD-instruktion
AT 2019/76-100

8
Tecknande av firma
AT 2019/77-100

9
Uppföljning internkontrollplan 2018
AT 2019/79-100

10
Presentation Arvika Teknik AB, organisation, dokument och verksamhet
AT 2019/80-100

11
Övriga bolagsdokument
AT 2019/81-100

12
Övriga frågor

13
Nästa styrelsemöte

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-05-26
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27