Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Arvika Teknik AB

Datum: tisdagen den 27 mars kl 08.00
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående mötesprotokoll
AT 2018/1-100

4
VD-rapport 2018
AT 2018/2-100

5
Årsredovisning Arvika Teknik AB 2017
AT 2018/35

6
Revidering investeringsbudget 2018
AT 2018/36

7
Uppföljning internkontroll
AT 2018/37

8
Organisation dataskydd
AT 2018/40

9
Information aktuella händelser
AT 2018/24-100

10
Övriga frågor

11
Nästa styrelsemöte

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-03-22
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27