Kallelse Arvika Teknik AB

Datum: Onsdag den 16 mars kl 08.30
Plats: Kongsvinger, Arvika Stadshus

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
ATAB/2022:1

4
VD-rapport
ATAB/2022:2

5
Årsredovisning 2021
ATAB/2022:21

6
Ändamålsenlig verksamhet
ATAB/2022:22

7
Genomförda effektiviseringar
ATAB/2022:23

8
Reviderad investeringsplan 2022
ATAB/2022:24

9
Internkontrollplan 2022
ATAB/2022:25

10
Aktuella händelser
ATAB/2022:17

11
Övriga frågor
ATAB/2022:3

12
Nästa styrelsemöte


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-03-09
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Lara Rhöse
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27