Kallelse Arvika Teknik AB

Datum: tisdagen den 24 mars kl 08.15
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Godkännande av dagordningen

3
Föregående mötesprotokoll
AT 2020/2-100

4
VD-rapport
AT 2020/3-100

5
Årsredovisning 2019
AT 2020/18-042

6
Genomförda effektiviseringar 2019
AT 2020/19-100

7
Reviderad investeringsplan 2020-2022, budget 2020
AT 2019/156-100

8
Ändamålsenlig verksamhet 2019
AT 2020/20-100

9
Aktuella händelser
AT 2020/4-100

10
Övriga frågor
AT 2020/5-100

11
Nästa styrelsemöte

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-03-19
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27