Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Arvika Teknik AB

Datum: tisdagen den 24 september kl 08.00
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående mötesprotokoll
AT 2019/5-100

4
VD-rapport
AT 2019/6-100

5
Delårsbokslut T2
AT 2019/121-040

6
Information Verksamhetsplan 2020 och budget 2020-2023
AT 2019/122-040

7
Projektering VA Alviken
AT 2019/120-100

8
Aktuella händelser
AT 2019/8-100

9
Övriga frågor
AT 2019/7-100

10
Nästa styrelsemöte

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-09-18
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27