Kallelse Arvika Fjärrvärme AB 

Datum: Onsdag den 16 mars kl: 08:30
Plats: Kongsvinger, Arvika Stadshus

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
AF/2022:5

4
VD-rapport
AF/2022:6

5
Årsredovisning 2021
AF/2022:12

6
Genomförda effektiviseringar
AF/2022:13

7
Ändamålsenlig verksamhet
AF/2022:14

8
Internkontroll 2022
AF/2022:15

9
Övriga frågor
AF/2022:10

10
Nästa styrelsemöte
Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-03-09
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Lara Rhöse
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27