Beställ möteshandlingar

På grund av datskyddsförordningens bestämmelser kan vi tyvärr inte publicera handlingar inför sammanträden med de politiska organen på vår publika webbplats.

Du kan beställa mer underlag i ett ärende genom beställningsformuläret nedan. En pdf-fil med information skickas då till den e-postadress som du anger. För att du ska kunna få underlaget så snabbt som möjligt ber vi dig att vara noga med att fylla i alla uppgifter i formuläret. Sammanträdesdatum, ärendets namn och ärendenummer hittar du i kallelsen.

Jag vill beställa handlingar till följande ärende:

Nämnden/styrelsen som sammanträder:
De personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med din beställning sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket. I de fall du debiteras för materialet sparas fakturaunderlaget i enlighet med bokföringslagen. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på webbplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-04
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Pernilla Johansson
  • Registrator
  • Tfn 0570-819 10