Kallelser och handlingar

De senaste kallelserna till de flesta av kommunens politiska organ publiceras på webbplatsen.

Möteshandlingar till kommande sammanträden kan du beställa via ett formulär på webbplatsen.

Kontakta respektive nämnds, utskotts eller styrelses mötessekreterare om du vill veta mer.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-03
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5
  • Tfn 0570-816 00 vx