Distribution av valsedlar, partier

Valnämnden har beslutat att de partier som fått mer än en procent av rösterna i hela landet vid något av de senaste två riksdagsvalen och som begärt att valsedlarna ska läggas ut, kan lämna in upp till 1 500 namnvalsedlar på stadshuset i Arvika senast den 17 augusti klockan 15.00 (går bra under hela vecka 33).

Partier som anmält valdeltagande, men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda kan även de lämna in upp till 1 500 partivalsedlar eller namnvalsedlar till stadshuset.

Personalen på kommunens Kansli ansvarar för att distribuera valsedlarna till förtidsröstningslokalerna. Partierna ansvarar själva för att se till att valsedlarna inte tar slut.

Partierna ansvarar själva för att leverera namnvalsedlar till vallokalerna på valdagen.

Partier som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda, ansvarar själva för att distribuera partivalsedlar och namnvalsedlar till vallokalerna på valdagen.


Sammanfattning

Det finns tre olika sorters valsedlar: partivalsedlar, namnvalsedlar samt valsedlar med endast information om valtyp, så kallade blanka valsedlar.

Partivalsedlar innehåller information om valtyp och partibeteckning.
Namnvalsedlar innehåller information om valtyp och partibeteckning och kandidatnamn.

Blanka valsedlar innehåller information om valtyp. Väljare kan skriva partinamn eller partinamn och namn på den kandidat som hen önskar rösta på.

Valsedlar ska finnas på alla röstmottagningsställen och läggas ut i anslutning till lokalen, eller inne i lokalen om det inte är möjligt att lägga dem i anslutning till lokalen. Alla partiers valsedlar måste behandlas och presenteras på ett likformigt sätt.

Endast de partier som har anmält att de deltar i valen får sina valsedlar utlagda. Ett parti kan anmäla deltagande fram till 30 dagar före valdagen.

Vissa valsedlar ska finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Det är blanka valsedlar och partivalsedlar för alla tre valen för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna i hela landet, och som begärt att valsedlarna ska läggas ut.

Det gäller för valen 2022:

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Valnämnden ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för de partier som är representerade i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige där röstmottagningsstället ligger.

De partier som deltar i valen kan själva lämna sina namnvalsedlar eller partivalsedlar på röstmottagningsstället. Valnämnden kan också besluta att de på förhand kan lämnas in till en på förhand anvisad plats. Valnämnden behöver då informera samtliga partier inom kommunen om beslutet.

En nyhet i vallagen inför valen 2022 är att det är Valnämnden som ansvarar för att lägga ut valsedlarna i valsedelställen. Det är dock partiernas ansvar att leverera valsedlarna till röstmottagningsstället och se till att de inte tar slut under den tiden som röstmottagningen pågår.

Röstmottagarna ansvarar på Valnämndens uppdrag för att lägga ut valsedlarna i valsedelställen, efter att det kontrollerats att partierna anmält deltagande i valen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-10
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Utredningssekreterare
  • Tfn 076-128 31 48