Kravverksamhet

Kommunens och bolagens kravverksamhet har som mål att begränsa förlusterna på kundfordringar så långt det är möjligt.

Påminnelse

Om du inte betalar din faktura skickas en påminnelse ut cirka tio dagar efter fakturans förfallodag. Detta gäller främst fakturor som rör musikskoleavgifter, samt fakturor på bygglov, miljöavgifter, låneböcker, vatten och renhållning med mera. Tio dagar efter påminnelse skickas inkassokrav ut.

Inkassokrav

Inkassokrav skickas ibland även ut direkt - utan påminnelse - cirka tio dagar efter fakturans förfallodag. Detta gäller till exempel fakturor på barnomsorg, hyra samt äldreomsorg.

Kravkostnader och dröjsmålsränta

Enligt Lagen om ersättning för inkassokostnader mm kan kommunen eller bolaget ta ut en kostnadsersättning för inkassokrav. För närvarande tar man ut 180 kronor för detta, vilket är det högsta tillåtna beloppet.

Kommunen eller bolaget lägger också på den dröjsmålsränta, som man har rätt att ta ut enligt 6 § i räntelagen. Den summa som du får betala baseras på den referensränta som gäller vid tidpunkten med ett tillägg av åtta procentenheter. Räntan kan komma antingen på en kommande faktura eller på en särskild faktura.

Arvika Teknik AB debiterar också en påminnelseavgift på 60 kronor vid försenad betalning. Denna, liksom dröjsmålsräntan, läggs på din nästa faktura.

Sanktioner

Om du inte betalar din faktura kan det få olika följder, beroende på vilken vara eller tjänst det gäller. Det kan exempelvis vara avstängning av vatten, uppsägning från barnomsorg eller vräkning från bostad eller lokal.

Betalningsföreläggande och handräckning

Om du trots olika kravåtgärder inte betalat din faktura, görs en begäran om betalningsföreläggande och handräckning hos kronofogdemyndigheten.

Långtidsbevakning

Ärendet kan också lämnas vidare till inkassobyrå för vidare kravåtgärder och långtidsbevakning. Detta görs till exempel i de fall där kronofogdemyndighetens hantering inte ger resultat eller vid mindre skuldbelopp.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-11-06
Kontakta oss
 • 5. Ekonomi
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanden 5

 • Anne Skeppstedt
 • Tfn 0570-817 04

 • Arvika Teknik AB
 • 12. Administration
 • 671 81 Arvika

 • Susanne Bryntesson
 • Tfn 0570-817 11
 • (VA, renhållning, el, fjärrvärme)

 • Arvika Fastighets AB
 • 11. Administration
 • 671 81 Arvika

 • Madelene E Andersson
 • Tfn 0570-814 92
 • (hyror)