Delårsrapport

Varje höst gör kommunen en delårsrapport (som ibland också kallas för delårsbokslut). Delårsrapporten omfattar perioden 1 januari till och med 31 augusti och är en uppföljning av både ekonomi, måluppfyllelse och prestation. I delårsrapporten görs även en helårsprognos för ekonomi och måluppfyllelse.

Delårsrapporten eller delårsbokslutet är mer djupgående och analyserande än de budgetuppföljningar som görs månadsvis i den kommunala organisationen och påminner mycket om en riktig årsredovisning.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-11-16
Kontakta oss
  • 5. Ekonomi
  • 671 81 Arvika
  • Besökadress Östra Esplanaden 5

  • Peter Kjellin
  • Ekonom
  • Tfn 0570-816 99