Vad gör en kommun?

I kommunallagen sägs det att det måste finnas Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse i varje kommun. Däremot har varje kommun frihet att själv bestämma vilka andra nämnder som ska finnas. I Arvika kommun har man till exempel valt att slopa alla facknämnder.

Kommunens uppdrag

Enligt lag har kommunen ansvar för frågor som:

 • Socialtjänsten - äldreomsorg och sociala biståndsfrågor
 • Barnomsorg
 • Skola för barn och ungdom
 • Plan- och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Ordning och säkerhet

Annan verksamhet är frivillig, till exempel fritidsverksamhet, kultur (bortsett från biblioteken), bostäder, energi och näringsliv.

Huvudprincipen i kommunallagen är att kommunen själv får bestämma vad den ska arbeta med och hur mycket (kommunalt självstyre), men allt måste utgå från medborgaren. Det ska finnas allmänintresse i det som görs.   

Det finns ett antal grundläggande principer som gäller för all kommunal verksamhet;

 • En kommun ska behandla sina invånare lika, om det inte finns sakliga skäl för annat.
 • En kommunal åtgärd måste vara knuten till kommunens geografiska område eller invånare för att vara laglig.
 • En kommun får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot de verkliga kostnaderna för verksamheten.
 • En kommun får inte ge stöd till enskilda, om det inte framgår av en särskild lag att detta är tillåtet.
 • En kommun får inte fatta beslut som gäller förfluten tid.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-07
Kontakta oss
 • 1. Kommunledning
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Hans Karlsson
 • Kommundirektör
 • Tfn 0570-814 52